.

PRVOCI 


Prvoci jsou jednobuněčné eukaryotní organismy. Dříve se řadili mezi živočichy, dnes jsou klasifikováni zvlášť. Jsou buďto heterotrofní (zíkávají organické látky z ostatních organismů) nebo autotrofní (umí si organické látky vyrobit z anorganických, třeba fotosyntézou, např. krásnoočko). Žijí ve sladké vodě, v moři, v půdě, v mechu nebo jako parazité, geograficky se vyskytují všude na světě - jsou "kosmopolitní".

Stavba těla

OCHRANNÉ ORGANELY

OPORNÉ ORGANELY

POHYBOVÉ ORGANELY

MOŽNOSTI PŘÍJMU POTRAVY (A S TÍM SPOJENÉ TRÁVICÍ ORGANELY)

  1. potrava je pohlcena buněčnými ústy (cytosoma) a pak trávena ve vytvořené trávicí vakuole (roztráví ji trávicí enzymy z lysozomu), nestravitelný zbytek opouští prvoka buněčnou řití (cytopyge, dočasně někde na povrchu membrány), např. u nálevníků
  2. pinocytóza - např. krásnoočko pohltí potravu tak, že ji obklopí cytoplazmatickou membránou, takže se uvnitř jeho těla vytvoří potravinová vakuola
  3. fagocytóza - např. měňavky obklopí potravu panožkami

VYLUČOVACÍ ORGANELY

SMYSLOVÉ ORGANELY

Rozmnožování

NEPOHLAVNÍ

  1. podélné dělení - dělení podle delší osy prvoka (např. u bičíkovců a krásnooček)
  2. příčné dělení - zaškrcení uprostřed a rozdělení podle kratší osy prvoka (např. u nálevníků)
  3. schizogonie - nejprve se dělí jádro, čímž vznikne plazmodium, které se pak rozpadne
  4. pučení - na jedinci se vytvoří pupen, který se pak odškrtí a stane se samostatným jedincem

POHLAVNÍ

  1. kopulace - dva jedinci splynou v jednu zygotu, která se pak redukčně (meiózou) dělí (např. u výtrusovců a kořenonožců)
  2. konjugace - nálevníci mají dvě jádra, takže se mohou dva jedinci přitisknout k sobě, části jader si vyměnit a pak se rozejít

Systém prvoků

KMEN BIČÍKOVCI

KMEN KOŘENONOŽCI

KMEN PAPRSKOVCI

KMEN VÝTRUSOVCI

KMEN HLENKY

KMEN NÁDOROVKY

KMEN NÁLEVNÍCIJirka
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.