.

EUKARYOTICKÁ BUŇKA 


Eukaryotické organismy jsou obecně složitější než ty prokaryotické. Eukaryotické buňky mají pravá obalená jádra, ve kterých je DNA rozděleno do chromozomů (obsahují přes 10 000 genů). Mají také organely obalené vlastními membránami a cytoskelet. Jsou schopné se shlukovat a tvořit pletivo (u rostlin) nebo tkáň (u živočichů), takže z nich mohou vznikat mnohobuněčné organismy. Eukaryotické buňky jsou také větší než ty prokaryotické, mohou být velké několik mikrometrů, ale také několik centimetrů. Mezi eukaryota patří rostliny, houby, chromista, prvoci a živočichové.

Stavba eukaryotické buňky

JÁDRO

ENDOPLAZMATICKÉ RETIKULUM

GOLGIHO KOMPLEX

LYZOZOMY

MITOCHONDRIE

VAKUOLA

PLASTIDY

RIBOZOMY

CYTOSKELET

Rozmnožování buněk

MITÓZA

MEIÓZA

Osmotické jevy v buňce

Rozpuštěné látky se obecně chtějí rozptylovat z místa s vyšší koncentrací do míst s nižší koncentrací, aby se koncentrace vyrovnaly. Tomu se říká difuze. Jenže přes polopropustnou membránu buňky se může dostat jen voda (která je rozpouštědlem) a látky nikoliv, takže aby se koncentrace na obou stranách membrány vyrovnaly, voda se přesouvá z méně koncentrované do koncentrovanější oblasti. To je tzv. osmóza. Voda se tedy obecně snaží dostat dovnitř buněk, aby jejich obsah "zředila" a buňky se nafukují a zevnitř tlačí buněčným tlakem zvaným turgor.Jirka část výpisků poslala Hanka


Biological cell

stavba eukaryotické buňky: 1. jadérko, 2. jádro, 3. ribozom, 4. vezikul, 5. drsné endoplazmatické retikulum, 6. Golgiho aparát, 7. cytoskelet, 8. hladké endoplazmatické retikulum, 9. mitochondrie, 10. vakuola, 11. cytosol, 12. lysozom, 13. centriola

Chromosome

stavba chromozomu: 1. chromatida, 2. centromera, 3. krátké rameno chromatidy, 4. dlouhé rameno chromatidyNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.