.

HOUBY 


Houby (latinsky Fungi) jsou říše organismů, dříve řazená k rostlinám.

Buňka houby

Houby mají eukaryotní buňky (to znamená, že je DNA rozděleno do chromozomů), které mají často podobu protaženého vlákna dlouhého až několik decimetrů (takovým buňkám se říká "hyfy"). Buňky hub spojují znaky rostlinných a živočicšných buněk - mají například buněčnou stěnu, ale jinou než u rostlin. Buněčná stěna hub obsahuje peptidoglykany a aminokyseliny. Pod buněčnou stěnou je cytoplazmatická membrána, která obklopuje cytoplazmu. V ní plave potravinová vakuola, endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát, samozřejmě jedno nebo více jader (viz "Vývojový cyklus hub" níže) a pár dalších věcí.

Od těla k výtrusům

Houba nemá v těle rozlišené orgány, a proto se jejímu tělu říká stélka. Jednotlivá vlákna (buňky) jsou spletena do podhoubí, takzvaného "mycelia", které prorůstá substrátem (nějakou hmotou, třeba hlínou), ze kterého si bere živiny. Z mycelia často vyrůstá plodnice ("sporokarp"), což je to, čemu říkáme houba, když je jdeme sbírat do lesa. Plodnice se často skládá ze třeně (nesprávně "nohy") a klobouku. Na plodnici pak najdeme hymenofor, který má často podobu lupenů, rourek nebo pórů zespodu klobouku - to aby byla výtrusotvorná plocha co největší. Na povrchu hymenoforu je vrstvička zvaná výtrusotvorné rouško ("hymenium"), na kterém jsou výtrusnice ("sporangia") s výtrusy ("spory").

Plísně mají konidiofory - nosiče výtrusů, které ale nemůžeme označit jako plodnici. Na konidioforu jsou nepohlavní výtrusy, těm se říká "konidie".

Vývojový cyklus hub

Začneme u spory - výtrusu. To je buňka s jedním jádrem, která se může za příznivých podmínek začít dělit (mitózou, to znamená, že genetická informace zůstává celá). Tímto dělením po čase vytvoří několikabuněčné vlákno - gametofyt. Když je toto vlákno dostatečně vyvinuté, mohou se z něj opět mitózou oddělovat nové spory, které zas třeba vytvoří vlákno někde jinde. To je nepohlavní rozmnožování, protože se stále jen dělí jeden a ten samý organismus.

Houby ale umí i pohlavní rozmnožování. To začne tím, že se někde v zemi spojí dvě různá houbová vlákna - tomuto splynutí se říká "plasmogamie". Nově vzniklé vlákno je dikaryotické, což znamená, že buňky už splynuly (a rostou teď jako jedno vlákno), ale jádra ještě ne, takže každá buňka má dvě jádra. Takové vlákno se rozroste do podhoubí a jednou někde vytvoří plodnici - ta může mít podobu houby, jakou vidíme v lese. Každá buňka této plodnice má pořád dvě jádra. Jak už jsme říkali, na plodnici jsou výtrusnice a právě až těsně před nimi konečně obě jádra splynou - to se nazývá "karyogamie". Ve výtrusnici se pak meiózou vytvoří spory (meióza znamená, že se při dělení genetická informace rozdělí, a v nových buňkách je pak jen poloviční). A jsme na začátku koloběhu - máme výtrusy, které se mohou někdy zase začít dělit a tvořit nová vlákna, a tak dále, a tak dále.

U stopkovýtrusných hub (to je například hřib nebo muchomůrka) se plodnice tvoří až relativně dlouho po plazmogamii. Tyto houby umí také somatogamii - to znamená rozmnožování splynutím dvou tělních buněk (viz kapitola Rozmnožování). Oproti tomu u hub vřeckovýtrusných dochází k plazmogamii až v podhoubí a hned, jakmile ke splynutí hyf dojde, se vytvoří plodnice. Tyto houby se také dokážou množit gametangiogamií - splynutím dvou pohlavních orgánů. Do této druhé skupiny patří třeba smrž.


Dříve do říše Houby spadala Chromista, Prvoci a Houby - teď jsou to tři samostatné říše.

>>    Chromista a Houby jsou popsány zde, Prvoci v samostatné kapitole.

říše Houby (Fungi)

ODDĚLENÍ CHYTRIDIE (CHYTRIDIOMYCOTA)

ODDĚLENÍ MIKROSPORIDIE (MICROSPORIDIOMYCOTA)

ODDĚLENÍ ZYGOMYCETY

ODDĚLENÍ VŘECKOVÝTRUSNÉ HOUBY


třída KVASINKY
třída VŘECKOVÝTRUSNÉ HOUBY

ODDĚLENÍ STOPKOVÝTRUSNÉ HOUBY

MYKORHIZA

říše Chromista (Chromista)

ODDĚLENÍ OOMYCETYJirka
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.