.

VODNÍ REŽIM ROSTLIN 


Význam vody pro rostlinu

VODNÍ REŽIM ROSTLINY

 1. příjem vody
 2. vedení vody
 3. výdej vody

Příjem vody

ZPŮSOBY PŘIJÍMÁNÍ VODY KOŘENY

 1. apoplastická cesta
  • pasivní způsob (tzn. bez spotřeby energie)
  • mezibuněčnými prostory
  • rychlejší způsob
  • cca 95 % přijaté vody
  • v době, kdy má rostlina listy
 2. symplastická cesta
  • aktivní způsob (tzn. za spotřeby energie)
  • přes membrány a cytoplazmu
  • pomalejší způsob
  • v době, kdy rostlina nemá listy

VLIVY NA PŘÍJEM VODY

 1. teplota půdy – snižování teploty vede ke zpomalování nebo k zastavení příjmu vody rostlinou
 2. koncentrace půdního roztoku – vysoká koncentrace osmoticky aktivních látek zabraňuje příjmu vody
 3. intenzita transpirace – čím více vody rostlina vydává, tím více vody musí přijímat
 4. obsah kyslíku v půdě – pokud je půda dostatečně zásobena O2, buňky intenzivněji dýchají a mohou přijímat více vody

Vedení vody


Transpirační proud zajišťuje:

 1. transpirační sání
  • nasávání vody pomocí kořenů → podtlak v cévách → odpařování vody z listů
  • pasivní proces
  • bez spotřeby energie
  • do chodu uváděno transpirací
  • rychlejší pohyb vody
 2. kořenový vztlak
  • aktivní nasávání vody → vytlačování vody vzhůru
  • aktivní
  • za spotřeby energie
  • uskutečňován kořenovými buňkami
  • pomalejší pohyb vody
  • hlavní význam u opadavých dřevin na jaře nebo při vlhkém vzduchu

Výdej vody

TRANSPIRACE

GUTACEvýpisky poslala Hanka
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.