.

ELEKTROCHEMIE A ČLÁNKY 


Elektrochemie se zabývá rovnováhami a ději v soustavách, které obsahují elektricky nabité částice.

Nabitá elektrická dvojvrstva vznikne například ponořením kovu do roztoku soli téhož kovu, tomu se pak říká poločlánek:

Spojením dvou takových různě nabitých poločlánků získáme článek. Když spojíme ty dva zmiňované články (měďový a zinkový), říká se tomu Danielův článek. Další články najdete níže...

Roztoky jsou v Danielově článku spojené solným můstkem, což je roztok vodivé soli na konci s vatičkou (takže se můstkem mohou přesouvat elektrony, ale ne ionty). Kovy pak spojíme voltmetrem a zjistíme, že je mezi nimi napětí (zinek je nabitý záporně, měď kladně).

i    Danielův článek je popsán na obrázku vpravo (na mobilních zařízeních dole pod textem).

Redukční potenciál

Abychom měli relativní univerzální poločlánek, vůči kterému bychom mohli vyjadřovat napětí, zavedl se standardní redukční potenciál. Ten se značí E0 a rovná se napětí mezi poločlánkem a univerzálním poločlánkem zvaným "vodíková elektroda" za 25°C a standardního tlaku. Vodíková elektroda je právě ta, od které se potenciály odvozují, sama má potenciál nula. Vodíková elektroda je platinová čerň v roztoku HCl.

i    Vodíková elektroda je popsána na obrázku vpravo (na mobilních zařízeních dole pod textem).

Seřazením redukčních potenciálů vznikla Beketovova řada napětí kovů:

Galvanické články

Galvanické články jsou například tužkové a ploché baterky. Mohou se ale vyskytovat i na místech, kde je nechceme.

DANIELŮV ČLÁNEK

SUCHÝ ČLÁNEK

  1. oxidace na anodě: Zn → Zn2+ + 2e-
  2. Zn2+ + NH4Cl + 2 OH- → [Zn(NH3)2Cl2] + 2 H2O
  3. záporný náboj (elektrony vzniklé oxidací) se na anodě shromažďuje, protože nemá kam jít
  4. až když uzavřeme elektrický obvod (zapojíme baterku do obvodu), mohou elektrony přejít na katodu a tam redukovat mangan z ox.č. IV na ox.č. III: 2 MnIVO2 + 2 H2O + 2 e- → 2 MnIIIO(OH) + 2OH-

Souhrnná reakce na suchém článku tedy vypadá takto: Zn + 2 NH4Cl + MnO2 → [Zn(NH3)2Cl2] + 2 MnO(OH)

Zkrat je zapojení článku bez spotřebiče, elektrony se přesunou a baterka se okamžitě vybije - zničí.

i    Suchý článek je popsán na obrázku vpravo (na mobilních zařízeních dole pod textem).

RTUŤOVÝ ČLÁNEK

Akumulátory

Akumulátory můžeme narozdíl od galvanických článků opakovaně vybíjet a nabíjet:

OLOVĚNÝ AKUMULÁTOR

NIKL-KADMIOVÝ AKUMULÁTORJirka


Galvanic cell labeled

Danielův článek (šedě zinková anoda v modrém roztoku, zlatě měděná katoda v zeleném roztoku, mezi nimi bíle vodíkový můstek; větší obrázek se po kliknutí otevře v novém okně)

Standard hydrogen electrode 2009-02-06

vodíková elektroda (modře roztok HCl, šedivě platinová čerň sycená plynným vodíkem)

Zincbattery (1)

suchý článek (šedá tyč uvnitř je kladně nabitá uhlíková katoda, okolo šedě pasta z MnO2, bíle pasta z NH4Cl, po okrajích záporně nabitá zinková anoda; větší obrázek se po kliknutí otevře v novém okně)

Photo-CarBattery

automobilový olověný akumulátorNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.