.

KOVY 


Kovy můžeme dělit na:

Výskyt kovů

Výroba kovů

METALURGIE (ZÍSKÁVÁNÍ KOVŮ Z RUD)

 1. zisk a úprava rudy
 2. oxidační pražení a redukce
 3. úprava surového kovu = rafinace

REDUKCE

Redukčními činidly, které se oxidují jsou:

METALOTERMIE

Metalotermie je redukce za vysoké teploty, přičemž redukčním činidlem je jiný kov (např. použiji hliník, abych získal čistý chrom, přičemž hliník vytvoří sloučeninu)

TERMICKÝ ROZKLAD

Například pro výrobu rtuti se udělá silně exotermický rozklad.

ELEKTROLÝZA

Z taveniny daného kovu vyrobíme např. Li, Na, Ca, Mg, Al.

Vlastnosti kovů

Slitiny jsou pevné roztoky kovů, jejichž částečky jsou tak malé, že je nelze odlišit od sebe:

Slitiny jsou elektropozitivní (umí tvořit kationty).

BEKETOVOVA (ELEKTROCHEMICKÁ) ŘADA NAPĚTÍ KOVŮ

BEKETOVOVA ŘADA NAPĚTÍ KOVŮ. Li, K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb --- H --- Bi, Cu, Ag, Hg, Pt, Au

>>    Více o Beketovově řadě z pohledu elektrochemie v kapitole Elektrochemie a články.

Reakce kovů

REDOXNÍ VLASTNOSTI KOVŮ VE VODNÉM PROSTŘEDÍ

REAKCE KOVU S VODOU

REAKCE KOVU S KYSELINOU

 1. neušlechtilý kov + zředěná kyselina (neoxidující, neobsahující kyslík; např. HCl a zředěná H2SO4) → sůl + vodík
  • Zn + 2 HCl → ZnCl2 + H2
  • Mg + 2 HCl → MgCl2 + H2
  • Ca + H2SO4 (aq = zřeď.) → CaSO4 + H2
  • Fe + H2SO4 (aq = zřeď.) → FeSO4 + H2
 1. neušlechtilý kov + koncentrovaná (oxidující) kyselina (např. koncentrovaná nebo zřeďená HNO3, a koncentrovaná H2SO4) → sůl + oxid + voda

  • Mg + 4 HNO3 → Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O (stejně tak Pb)
  • jaký oxid vznikne, závisí na koncentraci kyseliny - lze napsat NO nebo NO2
  • s koncentrovanou HNO3 nereaguje Fe, Cr, Al, protože dochází k pasivaci
  • s koncentrovanou H2SO4 nereaguje Pb, protože vzniká vrstva nerozpustného PbSO4
 1. ušlechtilý kov + zředěná (neoxidující) kyselina → nereaguje
 1. ušlechtilý kov + koncentrovaná (oxidující) kyselina → sůl + oxid + voda
  • Cu + 4 HNO3 → Cu(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O
  • Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O
  • nereaguje takto Au a platinové kovy

REDUKCE KOVU ZE SLOUČENINY MÉNĚ UŠLECHTILÝM KOVEM

Koroze

Koroze je několik chemických dějů, kvůli kterým dochází vlivem okolního prostředí k nevratnému narušení povrchu materiálu, což je nežádoucí. Korodují takto kovy (sochy), horniny, stavební materiály, plasty a další látky. Koroze probíhá rychleji:

KOROZE ŽELEZA (REZIVĚNÍ)

KOROZE ŽELEZA. 4 Fe + 3 O2 + 6 H2O → 4 Fe(OH)3 (červenohnědá rez)

KOROZE MĚDI (ZEZELENÁNÍ)

KOROZE MĚDI. 2 Cu + H2O + CO2 + O2 → CuCO3 + Cu(OH)2

KOROZE ZINKU (BĚLENÍ)

KOROZE ZINKU. 2 Zn + H2O + CO2 + O2 → ZnCO3 + Zn(OH)2

KOROZE STŘÍBRA (ČERNÁNÍ)

KOROZE STŘÍBRA. Ag + H2O + H2S → Ag2S a další produkty

OCHRANA PROTI KOROZI


>>    Jednou ze skupin kovů jsou kovy alkalických zemin.


Jirka automatické formátování
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.