.

KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN 


Druhá skupina periodické soustavy jsou alkalické kovy. Patří sem beryllium, hořčík, vápník, stroncium, baryum a radium.

<<    Obecné vlastnosti a reakce kovů najdete v kapitole Kovy.

Beryllium (Be)

Ostatní kovy alkalických zemin

Hořčík (Mg) je stříbrolesklý kov. Vápník (Ca), stroncium (Sr), baryum (Ba) a radium (Ra) jsou měkké kovy, na vzduchu nestálé a reaktivní:

Výskyt

Zisk a výroba

Využití

Sloučeniny kovů alkalických zemin

PÁLENÁ MAGNEZIE MgO

PÁLENÉ VÁPNO CaO

HAŠENÉ VÁPNO Ca(OH)2

HYDROXID BARNATÝ Ba(OH)2

VÁPENEC CaCO3

KYSELINA HYDROGENUHLIČITÁ Ca(HCO3)2

BÍLÁ MAGNESIE MgCO3 . Mg(OH)2

SÁDROVEC CaSO4 . 2H2O

CaSO4

MgSO4 . 7 H2O

BaSO4Jirka automatické formátování
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.