.

ELEKTROLÝZA 


Elektrolýza jsou děje spojené s průchodem stejnosměrného elektrického proudu roztokem nebo taveninami elektrolytů. Elektrolyty jsou látky, jimiž může přecházet náboj, takže třeba roztoky solí, taveniny solí nebo roztok hydroxidu. Normálně je sůl nevodivá, protože její mřížka je pevná a nemůžou se v ní pohybovat elektrony. V tavenině jsou vazby slabší a proto už je vodivá, v roztoku se zase disociuje na ionty, které jsou také vodivé.

Na kladně nabité anodě probíhá oxidace, na záporně nabité katodě probíhá redukce (náboje jsou opačné než u jiných článků, viz kapitola Elektrochemie a články).

Elektrolýza roztoku NaCl

prostory anody a katody musí být odděleny porézní přepážkou

Elektrolýza taveniny NaCl

Využití elektrolýzyJirka automatické formátování


Elektrolýza

schéma elektrolýzyNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.