.

HALOGENDERIVÁTY 


Chloroform (systematicky trichlormethan)

VLASTNOSTI

Bezbarvá těkavá (rychle se vypařuje), ale nehořlavá kapalina charakteristického nasládlého zápachu. Jeho páry jsou 4x těžší než vzduch, proto se dá z místnosti špatně vyvětrat. Narušuje ozonovou vrstvu, ale pro ozonovou vrstvu není tak nebezpečný jako např. freony. Inhalace chloroformu má vliv na centrální nervovou soustavu, způsobuje závratě, bolest hlavy a ospalost. Ve větších dávkách může způsobit arytmii srdce až komorovou fibrilaci – stav, při kterém v srdci vypukne "elektrický chaos" a srdce začne neefektivně pumpovat krev a člověk může až umřít.

Po požití se musí vypláchnout ústa, vypít velké množství vody a vyvolat zvracení + podat aktivní uhlí. Po vdechnutí vyvést na čerstvý vzduch. LD50 u potkanů orálně je 695mg/kg (množství, které zabije 50% potkanů).

POUŽITÍ

V 19. a 20. století se chloroform používal jako inhalační anestetikum. Dočasně nahradil éter. Potom co se zjistilo, že je chloroform nebezpečný, tak se od jeho používání opustilo a opět se začal užívat éter. A později i další látky.

Dnes se používá především při výrobě freonu R-22 do ledniček a klimatizací. Také se z něho vyrábějí aromatické aldehydy, lepidla, je to dobré rozpouštědlo.

Chlorethan (ethylchlorid)

VLASTNOSTI

Je to bezbarvý hořlavý plyn nebo kapalina (teplota varu 12,3°C) nasládlé vůně. Působí i jako ostatní chlorované uhlovodíky na centrální nervovou soustavu (příznaky jako při intoxikaci ethanolem – opilost), může i zabíjet. Chlorethan je zařazen do třídy: potvrzená karcinogennost u zvířat, ale neznámý účinek na člověka.

POUŽITÍ

Jeho hlavní použití bylo k výrobě tetraethylolova, které se přidávalo do benzinu pro zvýšení oktanového čísla, dnes se však od přidávání tetraethylolova do benzinu upouští. Také se používá jako lokální anestetikum, v Česku se prodává pod obchodním názvem KELEN. Používá se k zmírnění bolesti ran. Také se používá jako chladivo nebo k přeměně celulózy na ethylcelulózu, která se používá jako plnivo a zahušťovadlo barev.

VÝROBA

Vzniká reakcí ethenu a kyseliny chlorovodíkové: C2H4 + HCl → C2H5Cl.

Dříve se vyráběl také reakcí ethanolu a HCl nebo chloru a ethanolu, ale to je ekonomicky nevýhodné. Také vzniká jako vedlejší produkt při výrobě PVC.

Vinylchlorid (systematicky chlorethen)

VLASTNOSTI

Vinylchlorid je jedovatý za běžných podmínek bezbarvý plyn nasládlé vůně s mírně narkotickými účinky. Vinylchlorid tlumí CNS. Jeho dýchání má stejné účinky jako pití alkoholu (bolest hlavy, poruchy koordinace, závratě). Vinylchlorid je karcinogenní látka – způsobuje především rakovinu jater.

POUŽITÍ

Především výroba PVC (polyvinylchlorid).

VÝROBA

Dnes se vyrábí hlavně z 1,2-dichlorethanu, ale dá se vyrobit také reakcí acetylenu s HCl.

Polyvinylchlorid (PVC)

VLASTNOSTI

Polyvinylchlorid je třetí nejpoužívanější plast na Zemi. Není rozpustný ani ve vodě, v olejích ani v koncentrovaných kyselinách a zásadách. Problém je, že při hoření PVC (třeba při požárech) se uvolňuje chlorovodík, který je jedovatý, proto se v prostorech s hodně lidmi od PVC upouští. PVC se dá jednoduše recyklovat - vzít a udělat z něho nový výrobek. Je to dokonce levnější, než vyrábět nové PVC.

POUŽITÍ

PVC je velmi dobrý materiál, jde snadno zpracovat a výroba je levná. Je také velmi chemicky i tepelně odolný. Vyrábí se z něho tvrdé výrobky jako trubky, desky, nádoby. Také ale měkké výrobky jako fólie, ochranné rukavice, hadice, podlahové krytiny (linoleum). Více než polovina PVC se využívá ve stavebnictví.

VÝROBA

Vyrábí se tedy polymerizací vinylchloridu. Samotnou polymerizací se vyrobí bílý prášek. Do PVC se přidávají různé přísady pro zlepšení jeho vlastností.

Polytetrafluorethen (polytetrafluorethylen, teflon, PTFE)

VLASTNOSTI

PTFE je bílá krystalická látka s vysokou hustotou (ve srovnání s ostatními plasty). Další název PTFE je například Gore-Tex. Gore-Tex je ale spíše označení především pro PTFE membrány.

POUŽITÍ

Hlavní využití teflonu je na pánvích, kde tvoří nepřilnavou vrstvu. Na kov se aplikuje ve formě prášku nebo kapaliny, která se k pánvi "přitaví" teplotou 400°C. Také se může použít v automobilovém průmyslu, textilním, nebo při těžbě ropy.

Freony

Mezi halogenderiváty patří i tzv. freony. Freony jsou deriváty uhlovodíků, které obsahují minimálně 2 vázané halogeny, jeden z nich musí být fluor. Dříve se freony používaly jako izolanty, rozpouštědla, jako hnací medium ve sprejích nebo chladivo v ledničkách. Vzhledem k tomu, že freony narušují ozonovou vrstvu, tak se od jejich používání upouští.výpisky poslal Jiří


Trichloromethane Structural Formula V1

chloroform

Chloroethane FormulaV1

chlorethan

Vinylchlorid

vinylchlorid

Polytetrafluorethylen

polytetrafluorethylenNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.