.

HALOGENY 


Halogeny jsou prvky 17. skupiny PSP, tedy fluor, chlor, brom a jod. Občas se sem řadí i astat. "Halogeny" by se daly přeložit jako "solotvorné", což je výstižné, protože rády tvoří soli. Ve sloučeninách se halogeny obecně značí X.

Fluor (F)

Chlor (Cl)

Brom (Br)

Jod (I)

Astat (At)

Reakce halogenů

REAKCE CHLORU SE ŽELEZEM.    2 Fe + 3 Cl2 → 2 FeCl2

REAKCE CHLORU S HOŘČÍKEM.    Mg + Cl2 → MgCl2

REAKCE CHLORU SE SODÍKEM.    2 Na + Cl2 → 2 NaCl

REAKCE BROMU S DRASLÍKEM.    2 K + Br2 → 2 KBr

VYTĚSNĚNÍ JODU CHLOREM.    2 KI + Cl2 → 2 KCl + I2

VYTĚSNĚNÍ CHLORU FLUOREM.    2 NaCl + F2 → 2 NaF + Cl2

Příprava halogenů

PŘÍPRAVA CHLORU OXIDACÍ CHLOROVODÍKU.    4 HCl + MnO2 → Cl2 + MnCl2 + 2 H2O

Sloučeniny halogenů

HALOGENOVODÍKY

LEPTÁNÍ SKLA (OXIDU KŘEMIČITÉHO) FLUOROVODÍKOVOU KYSELINOU.    SiO2 + 4 HF → SiF4 (plyn) + 2 H2O

Chlorovodík HCl se připravuje syntézou vodíku a chloru (exotermická reakce) nebo působením silných kyselin na halogenidy:

VÝROBA CHLOROVODÍKU SYNTÉZOU.   H2 + Cl2 → 2 HCl

VÝROBA CHLOROVODÍKU REAKCÍ KYSELINY S HALOGENIDEM.    2 NaCl + H2SO4 → 2 HCl + Na2SO4

Vodný roztok chlorovodíku je max. 38% (roztoku se pak technicky říká kyselina solná).

HALOGENIDY

Jsou dobře rozpustné ve vodě, kromě chloridů Ag+, Hg22+, Pb2+, Tl+.

Příprava halogenidů Triviální názvy halogenidů

NaCl - chlorid sodný = sůl kamenná, halit CaF2 - fluorid vápenatý = kazivec (viz soli níže) KCl - chlorid draselný = sylvín KCl.MgCl2 . 6 H2O (KMgCl3 . 6 H2O) - hexahydrát chloridu draselno-hořečnatého = karnalit

HALOGENDERIVÁTY A FREONY

OXIDY

OXOKYSELINY

SOLI


VLASTNOSTI KONKRÉTNÍCH CHLORANŮ
 • Ca(ClO)2 - chlorové vápno
  • Vlastnosti: Bílá látka, která páchne po chlóru, je dráždivá. Také má silné oxidační vlastnosti. Lépe se rozpouští v tvrdší vodě než v měkké.
  • Použití: Chlorové vápno se používá pro čištění vody, především v bazénech. Používá se především proto, že se ho do bazénu nemusí dávat hodně. Z chlornanu vápenatého se dá vyrobit domácí výbušnina tzv. "chlorová bomba".
 • NaClO - Labarraqueův louh
  • Vlastnosti: Chlornan sodný je nažloutlá látka, která je žíravá. Stabilní je pouze ve formě hydrátu, nejčastěji pentahydrátu. Ve formě anhydridu se tedy rozkládá. Roztok chlornanu vápenatého ve vodě je zásaditý.
  • Použití: Používá se jako součást dezinfekčních prostředků, jako je SAVO, kde je v 5% roztoku společně s dalšími látkami. Může se také používat jako bělící prostředek na čištění prádla. Hojně se také využívá na dezinfekci vody v bazénech. Na rozdíl od chlornanu vápenatého se prodává v tekuté formě.
 • NH4Cl - salmiak, E510
  • Vlastnosti: Chlorid amonný je bílá krystalická látka. V přírodě se vyskytuje jako nerost salmiak. Je škodlivý při požití (způsobuje nevolnost, zvracení, ...)
  • Použití: V potravinářství se salmiak skrývá pod označením E510. Přidává se do chleba jako živná látka pro droždí. Také se používá jako regulátor kyselosti nebo se přidává do lékořicových bonbónů (salmiakki). Také čistí povrchy před pájením. A používá se v suchých článcích baterie. Také se může použít jako protijed proti amfetaminu.
VLASTNOSTI KONKRÉTNÍCH FLUORIDŮ
 • CaF2 - fluorit, kazivec
  • Vlastnosti: Fluorid vápenatý je béžová látka nerozpustná ve vodě. Pro člověka je relativně neškodný na rozdíl od ostatních fluoridů.
  • Použití: Reakcí s kyselinou sírovou se z něho získává fluorovodík. Také se používá v optice, protože výborně propouští infračervené a ultrafialové záření. Tedy je používán třeba firmou Canon. Může se použít jako tavidlo – čistí povrch při pájení.


Jirka část výpisků poslal Jiří
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.