.

MĚŘENÍ ČASU 


Čas je fyzikální pojem. K měření času potřebujeme stupnici, dřívě jí byly přírodní úkazy jako fáze měsíce a střídání dne a noci. Dnes máme kalendáře a hodiny.

Letopočet je číslo, udávající kolik uběhlo od významné události (křesťanský letopočet se počítá od narození Krista).

Chronologie je věda o čase. Určuje přesná data historických událostí.

Kalendář

Kalendář vznikl ze slova "calendarium", což znamená dlužní kniha.

Typy kalendářů jsou dva: sluneční (solární) a měsíční (lunární).

Druhů kalendářů je ale mnohem víc:

Gregoriánský kalendář se začal používat po reformě papeže Řehoře XIII. roku 1582 a používáme ho dodnes. Rusko až do roku 1918 nechtělo tento kalendář přijmout a používalo tzv. novojuliánský.archivní výpisky ze starého webu, časem je zaktualizujeme automatické formátováníARCHIVNÍ VÝPISKY. Tato kapitola je zkopírovaná z našeho starého webu. To znamená, že nemusí být správně zformátovaná, a že u ní pravděpodobně chybí obrázky. Tyto archivní kapitoly budeme průběžně aktualizovat do takové podoby, jakou mají nové výpisky.Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.