.

CAESAR A TRIUMVIRÁTY 


Během krize republiky jsme se seznámili s Marcem Liciniem Crassem. Ten byl roku 70 př.n.l. zvolen konzulem. Jak ale víme, konzulové byli dva. Tím druhým se stal jistý Gnaeus Pompeius, také velmi oblíbený člověk, protože vyhnal piráty z Iónského moře a získal pro Řím Sýrii a Judeu (dnešní Izrael a Palestina).

  ZPÁTKY

O krizi republiky a Marcu Liciniovi Crassovi se dočtete v kapitole Krize římské republiky.

První triumvirát

  TRIUMVIRÁT

Výraz "triumvirát" vychází z latinských slov "trium" - tři a "virorum" - muži. Jde tedy o trojici politicky nebo vojensky významných postav, které za nějakým účelem vytvoří spojenectví.

Triumvirát tedy znamená "tři muži", my už máme dva - Crassa a Pompeia. Tím třetím byl... Gaius Iulius Caesar. Tihle tři si řekli, že senát je pro takovouhle obrovskou říši už moc těžkopádný, nerozhodný a pomalý. A měli docela pravdu. Než se zpráva třeba z nově dobyté Sýrie dostala do Říma, než se senát dohodl na nějakém závěru a než se rozhodnutí senátu dostalo zpátky do Sýrie, bylo už většinou pozdě. Takže naši tři muži se roku 60 př.n.l. neformálně spojili v takzvaný "první triumvirát" a každý se zaměřil na konkrétní místo v říši. Caesar si vybral Galii zaalpskou, která v této době zabírala jen docela malé území na jihu dnešní Francie. Crassus se rozhodl pro Blízký východ, kde chtěl porazit Parthy. A Pompeius měl dohlížet na senát v Římě.

Sedm let to docela fungovalo, ale roku 53 př.n.l. padl Crassus v bitvě s Parthy u Carrhae (Karrh). Tuto válku zkrátka podcenil a z triumvirátu se stal diumvirát.

Válka galská

Caesarovi se ale docela dařilo v jeho obsazování dnešní Francie. Tam žily nesjednocené kmeny Keltů, kterým Římané říkali Galové. Caesar o bojích s Kelty napsal i sedm knih s názvem Commentarii de bello Gallico, tedy Zápisky o válce galské. Kelt Vercingetorix (ano, keltská jména opravdu končila příponou "-ix", takže klidně mohli existovat i Asterix a Obelix) nakonec dokázal keltské kmeny sjednotit a párkrát dokonce porazit Caesara. Pak ale udělal chybu - zavřel se v pevnosti Alesia, kterou Římané obklíčili dvěma opevněními, mezi které se postavili a totálně tak znemožnili zásobování pevnosti. Hladoví Keltové tak nakonec museli kapitulovat, čímž získal Caesar celou Galii - dnes Francii a Belgii.

Kostky jsou vrženy

Mezitím ale Pompeius oznámil Římu, že Caesar vládne nějak moc dlouho a navíc dal senát Pompeiovi plnou moc. Když se o tom dozvěděl Caesar, vydal se se svou armádou do Říma. Vstoupit do říše s armádou ale bylo zakázáno a Caesar to moc dobře věděl. Když překračoval hraniční řeku Rubikon, pronesl "Alea iacta est." - "Kostky jsou vrženy.", protože si byl vědom, že už nebude cesty zpět. A taky že nebylo - spustilo to občanskou válku.

  "PŘEKROČIT RUBIKON"

"Kostky jsou vrženy" se používá jako rčení v případě, kdy někdo učiní důležité rozhodnutí, které už nemůže vzít zpět. Slovní spojení "překročit Rubikon" má úplně stejný význam, a jak vidíte, i stejný původ.

Pompeius s Caesarem několikrát bojoval, třeba u Farsalu v Řecku, ale Caesar vítězil a Pompeius tak radši utekl do Egypta. Tam se zrovna hádala Kleopatra s Ptolemaiem XIII. o trůn. Ani jeden z nich nestál o Caesarovu přítomnost, a tak Pompeia zabili, aby ho Caesar nemusel do Egypta pronásledovat. On tam ale stejně došel, sblížil se s Kleopatrou a pomohl jí dostat se na trůn.

Caesar diktátorem

Protože zůstal ze tří mužů jako poslední, vrátil se Caesar do Říma a začal vládnout jako diktátor. Ne nadarmo je z jeho jména odvozeno slovo "císař". Římané už jednoho diktátora zažili (viz kapitola Krize římské republiky), ale to ještě neznamenalo, že se Caesar automaticky stal oblíbeným. Musel se hodně snažit, aby s ním hned někdo nezatočil, a tak rozdával římské občanství obyvatelům Afriky, Hispánie (dnešního Španělska) a Galie. Také vymyslel pravidlo, podle kterého musel každý statkář zaměstnávat kromě otroků i pár svobodných Římanů a zavedl nový přesnější Juliánský kalendář, který mu zpracoval Řek Sósigenes. Juliánský kalendář nahradil dosavadní Římský a kromě přestupného dne přidal celý jeden měsíc - červenec (proto je v některých jazycích označení pro červenec ještě stále viditelně podobné slovu Julius). Tento nový vynález se rychle rozšířil po Evropě a používal se až do roku 1582, kdy byl nahrazen kalendářem gregoriánským.

Otcovražda

Ať se ale Caesar snažil, jak se snažil, k tomu zatočení nakonec stejně došlo. V senátu byla jistá skupinka republikánů, kteří tvrdili, že Caesar republiku zničil a zahubil. Patřil mezi ně i Caesarův adoptivní syn Marcus Iulius Brutus. Tato skupina se dohodla, že se Caesara musí zbavit, a tak se na něj roku 44 př.n.l. v senátu vrhl jeden z této skupiny - Servilius Casca Longus - a začal mu strhávat tógu. To bylo znamení pro zbylé spiklence, kteří se hned seběhli a Caesara ubodali k smrti.

  I TY, BRUTE?

Když umírající diktátor spatřil ve skupině vrahů i svého syna, podle některých dobových kronikářů zvolal řecky "Kai sí, teknón?", tedy "I ty, můj synu?". Shakespeare pak ve své hře o Caesarovi použil jako poslední slova "I ty, Brute?", která jsou dnes mnohem známější, přestože Caesar téměř jistě nic takového nevyřkl.

Druhý triumvirát

Tito vražední republikánští spiklenci věřili, že se Řím po Caesarově smrti tak nějak sám vrátí do republiky, což bylo trochu naivní. Nic takového se nestalo, a tak vzali pořádek do svých rukou další tři muži - druhý triumvirát, tentokrát ve složení:

Druhý triumvirát byl narozdíl od toho prvního veřejně vyhlášený a dost omezoval moc senátu. Tito tři triumvirové opět vydávali proskripce - seznamy lidí, kteří mohli být beztrestně zavražděni. Pronásledovali také uprchlé republikány a Caesarovy vrahy (zejména Bruta a Gaia Cassia Longina) a porazili je roku 42 př.n.l. v bitvě u Filippoi v Řecku. Po této porážce si oba jmenovaní republikáni vzali život.

Stejně jako v prvním triumvirátu si i tady triumvirové rozdělili sféry vlivu: Octavianus zůstal v Itálii, Lepidus měl spravovat Afriku a Antonius východ. Ani tento triumvirát nevydržel moc dlouho v plné síle - Lepidus neměl v nudné Africe možnost se projevit, a tak roku 36 př.n.l. odstoupil a spokojil se s funkcí pontifexe maxima (to byla hlava církve, viz tuhle kapitolu). Marcus Antonius se zase v Egyptě snažil dotáhnout do konce Caerův pokus připojit Egypt k Římu. I on se sblížil s Kleopatrou a ve své závěti jí odkázal zahrady. To se může zdát jako nepodstatný detail, ale ne tak Octavianovi, který teď zůstal v Římě sám a docela ho lákalo tak nějak převzít veškerou moc. Začal Antonia veřejně pomlouvat, jako záminka mu mimo jiné posloužila ta závěť - zvykem bohatých římanů bylo zahrady odkazovat státu, který z nich pak dělal veřejné parky. Takže Octavianus začal prohlašovat, že Antonius upřednostňuje nějakou Kleopatru před státem a tak podobně. Prostě se neměli moc rádi a tak Octavianus i Antonius s Kleopatrou vypluli, aby se mohli roku 31 př.n.l. střetnout u řeckého mysu Actium. Antonius s Kleopatrou byli v této námořní bitvě poraženi, a tak odpluli zpátky do Egypta. Octavianus je ale pronásledoval i tam, a tak radši oba zvolili sebevraždu. Roku 30 př.n.l. se tím každopádně připojil Egypt k Římu a z Octaviana se stal jediný vládce římského impéria.


  VPŘED

Římská historie má prakticky dvě části: republiku a císařství. Doteď to byla republika, ale roku 27 př.n.l. se forma státu zničehonic změnila - ze začátku se tomu císařství říkalo principát.

Jirka


Caesar

Gaius Iulius Caesar

Statue-vercingetorix-jaude-clermont

Vercingetorix, sjednotitel keltských kmenů

Siege-alesia-vercingetorix-jules-cesar

Vercingetorix se vzdává Caesarovi

SF11652

Ptolemaiův učitel ukazuje Caesarovi Pompeiovu hlavu

Cleopatra and Caesar by Jean-Leon-Gerome

Caesar a Kleopatra

Caesarova smrt od Vincenza Camucciniho

M Antonius

Marcus Antonius

The Death of Cleopatra arthur

smrt Kleopatry na obrazu z konce 19. století, Kleopatra se údajně nechala uštknout jedovatým hademNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.