.

VÝVOJ ČLOVĚKA 


  POJMY ANTROPOGENEZE A PALEOANTROPOLOGIE

Antropogeneze je proces vývoje (evoluce) člověka. Paleoantropologie je název pro vědu, která se tímto vývojem zabývá.

Ohledně vývoje člověka existuje více teoriií. Někteří veří, že člověka stvořil Bůh, ale z vědeckého hlediska je pravděpodobnější, že se člověk na základě "přirozeného výběru" vyvinul z lidoopů, jak řekl v 19. století Charles Darwin. Podle něj této teorii o vývoji člověka říkáme Darwinova teorie. Vývoj měl několik stádií. Na začátku byli primáti, což je skupina všech možných opic (a poloopic). Z primátů se oddělila skupina hominoidiů, ze kterých se vyvinuly dvě čeledi - giboni a hominidi (lidoopi). Člověk samozřejmě nepatří mezi gibony, takže pokračovat budeme po linii lidoopů. Mezi ty patří šimpanzi, gorily, orangutani a rod Homo, jehož posledním žijícím zástupcem je dnešní člověk.

  POJEM HOMINIZACE

Znamená to "polidšťování" a jde o proces, ke kterému dochází ve čtvrtohorách. Konktrétně se hominizace projevuje:
  • napřimováním postavy a později schopností chodit po dvou (bipedie)
  • vývojem ruky jako nástroje práce
  • ústupem zvířecího obličeje
  • rozvojem a růstem mozku
  • společenským způsobem života a artikulovanou řečí

Teď se vrátíme na začátek evoluce a podíváme se na některé konkrétní předchůdce člověka podrobněji.

Proconsul africanus (primát)

Proconsul africanus byl primát žijící před 22 miliony až 14 miliony lety v Africe, tam kde je dnes Keňa.

V této době se pohybovaly kontinenty - Afrika se spojila s Eurasií, vzniklo Rudé moře, pohoří Kilimandžáro a příkopový zlom u Arabského poloostrova. Ustoupil prales a rozšířily se stepi.

Ardipithecus (lidoop)

Ardipithecus se na Zemi vyskytoval před 5,6 miliony až 4,4 miliony lety. Jde o zástupce další fáze evoluce, o lidoopa. Dochovaly se nám dokonce zbytky jednoho exempláře: v Africe byly nalezeny ostatky samice Ardi.

Australopithecus africanus (lidoop)

Australopithecus, takzvaná "jižní opice", žil před 3,6 miliony až 2,6 miliony lety.

Měřil na výšku asi 125 cm, vážil okolo 30 kg, měl masivní čelist s výraznými nadočnicovými oblouky a mozek o objemu asi 450 cm3 (dnešní člověk má pro srovnání mozek o velikosti cca 1400cm3). Uměl se pohybovat po čtyřech i po dvou, ale kolébal se při tom jako kachna. Vyráběl velmi primitivní nástroje z lávového kamene, živil se bobulemi, plody a rostlinami, výjimečně nezpracovaným masem (které někde našel, protože ho ještě nenapadlo lovit). Žil v tlupách v přírodních úkrytech. V Etiopii byla objevena samice Lucy, další pozůstatky byly objeveny v jižní Africe.


  VPŘED

To bychom měli vývoj až po lidoopy. Další vývoj člověka, tedy od vzniku rodu Homo, najdete v kapitole Starší doba kamenná.

Jirka


1878 Darwin photo by Leonard from Woodall 1884 - cropped grayed partially cleaned

Charles Darwin, britský přírodovědec

Proconsul NT

možná podoba Proconsula

Ardipithecus Gesamt1

rekonstrukce kostry Ardipitheca

Australopithecus africanus (Plesianthropus transvaalensis holotype)

Australopithecus africanus, lebkaNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.