.

AVANTGARDNÍ LITERATURA 


Jako už mnohokrát v literární historii, i po roce 1900 začala část autorů odmítat dosavadní literaturu. Chtěli tvořit něco úplně nového a úplně jiného. Domnívali se, že normální jazyk už nestačí k vyjádření všech myšlenek a pocitů, a tak s ním experimentovali, aby z něj dostali co nejvíc. Taková tvorba se nazývá "avantgardní".

Samozřejmě šlo zároveň i o reakci na tehdejší novinky a společenské změny: některá díla obdivovala technický pokrok, například objev elektřiny a městskou civilizaci, jiná řešila existenciální problémy, další se inspirovala psychoanalýzou Sigmunda Freuda nebo filozofií relativity. A souviselo to i s politikou, protože mnoho avantgardních autorů souhlasilo s nějakou levicovou ideologií.

Avantgardní poezie

Románů tito autoři moc nenapsali, protože je považovali za vzorový příklad té "zastaralé" tradiční literatury, od které se chtěli oddělit. Nejvíc ze všeho vznikala poezie. Takovou avantgardní báseň často poznáte už na první pohled, protože spisovatelé si hráli i s grafickou podobou textu - upravovali ho do různých tvarů a obrázků, nebo ho naopak rozházeli po celé ploše papíru. Sami říkali, že se snaží slova a věty osvobodit. Texty bývaly dost heslovité, ignorovaly gramatická pravidla a místo interpunkce se používaly třeba matematické symboly, šipky, a tak dál. Poezie nepotřebovala rým ani rytmus a někteří autoři se dokonce ani nesnažili, aby dávala smysl . Některé básně měly vlastně podobu takových šílených telegramů nebo koláží slov náhodně vystříhaných z novin.

Avantgardní próza

A próza byla samozřejmě také "co nejjinější" - autoři míchali různé žánry, dějové roviny a vyprávěcí postupy. Zápletka většinou nebyla moc důležitá a někdy chyběl děj úplně. Používaly se také netypické formy řeči: vnitřní monology, polopřímá řeč, nevlastní přímá anebo smíšená řeč.

  VPŘED

Na začátku 20. století se hodně rychle vystřídalo několik avantgardních literárních směrů a pro ně máme samostatné kapitoly: futurismus a kubofuturismus, expresionismus, dadaismus a nonsens, surrealismus, imagismus a nakonec ryze český poetismus.


Jirka část výpisků poslala Barča
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.