.

EKONOMICKÉ SEKTORY 


Ekonomiku můžeme rozdělit na tzv. sektory, a to dle druhu jejich činnosti. Většinou se setkáváme s rozdělením do čtyř sektorů (primér, sekundér, terciér, kvartér), někdy však taky do pěti (zde patří ještě kvintér).

Primární sektor

Primární sektor se zabývá získáváním přírodních surovin – patří sem z toho důvodu např. těžba dřeva, lov, rybolov nebo těžba nerostných surovin.

Sekundární sektor

Tento sektor se zabývá zpracováním a dopravou surovin získaných v primárních sektoru – např. získá se dřevo těžbou – to je primér, ale pak už je zpracovávané různými technologiemi – zde se tudíž jedná už o sekundér.

Terciální sektor

Tento sektor nic nevyrábí, jedná se totiž o služby. Zařadit zde mezi příklady můžeme např. hazard, nebo kadeřnické služby.

  SLUŽBY

Služby jsou zvláštním druhem statků (co to je statek? viz kapitolu Úvod do ekonomie). Služby si lze definovat jako činnost, která uspokojuje potřebu jiného člověka. Zatímco u např. průmyslu je užitek pro jiné lidi až po průběhu činnosti, tak služby už nám dají užitek svým průběhem. Jako příklad služby si lze uvést např. poradenskou činnost, anebo vytvoření účesu kadeřníkem.

Kvartérní sektor

Zde patří vzdělávání, výzkum, věda, někdy se sem taky zařazují nejvyspělejší technologie, ty už jsou však někdy brány jako pátý sektor hospodářství – kvintér.

Zaměstnanost v sektorech je jeden ze znaků vyspělosti země. V méně vyspělých zemí pracuje např. více lidí v zemědělství, ve vyspělých státech je toto procento zaměstnanců v tomto sektoru již nižší.Castillo
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.