.

EKONOMIE A EKONOMIKA 


Ekonomie je společenská věda, která se zabývá nejobecnějšími souvislostmi v hospodářském životě společnosti. Zkoumá, jak se rozhodují lidé s neomezenými potřebami ve světě omezených zdrojů, jak vyrábějí, obchodují a spotřebovávají. Základy moderní ekonomie položil Adam Smith v 18. století ve Skotsku, ale ekonomické myšlení bychom našli už ve starověkém Řecku, Římě, či v Bibli.

  DĚJINY EKONOMIE

Víc o historii ekonomických teorií si můžete nastudovat tady.

  POJMY EKONOMIKA A EKONOMIE

Ekonomika je synonymum pro hospodářství – souhrn všech činností, kterými ekonomické subjekty uspokojují své potřeby. A ekonomie je společenská věda, která ekonomiku zkoumá.

Pár pojmů

STATEK, ZBOŽÍ A SLUŽBA

Statek je cokoliv, co může sloužit k užitku nebo k uspokojení lidských potřeb (ať už biologických nebo kulturních), zejména zboží a služby. Statky dělíme takto:


Anebo se dají statky rozdělit na:

VÝROBA A SPOTŘEBA

Výroba neboli produkce je činnost, při které člověk přetváří přírodu a vytváří potřebné statky. Mezi tři základní výrobní faktory patří:


Výroba se dá rozdělit na:


Spotřeba pak znamená uspokojování lidských potřeb užíváním a konzumací statků a služeb.

EKONOMICKÝ SUBJEKT

Ekonomické subjekty jsou osoby, skupiny osob nebo společnosti, které se nějak podílí na ekonomice nebo do ní zasahují. Můžeme je rozdělit do následujících skupin:

Ekonomické disciplíny

Zákony ekonomie

Základní ekonomické otázkyJirka

Tereza
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.