.

PRESOKRATOVSKÁ FILOZOFIE 


Přírodní neboli presokratovská (jakože před Sókratem) filozofie se začala rozvíjet v antickém Řecku 6. a 5. století př.n.l. Zabývala se hlavně přírodou a přemýšlela o ní, nic jiného ji zatím nezajímalo.

Mílétská škola

První řeckou filozofickou školou byla škola mílétská v Mílétu na západním pobřeží Malé Asie. V Mílétu a blízkých iónských městech končily všechny asijské obchodní stezky, po kterých se sem dostala i hromada východních myšlenek a kultur. Jelikož vám za filozofování nikdo nic nedá, byli první filozofové z majetných rodin a bohatých měst – Mílétos byl tedy ideální. První filozofové se snažili zjistit, proč a jak vznikají živé věci z neživé přírody. Jak se ve vodě objeví ryby? Jak může ze země vyrůst strom? Nějaká podstata, nějaká pralátka musí trvat i při změně z neživého na živé a naopak. Třeba ryby vznikají z vody a pak v ni zase zanikají.

THÁLÉS Z MÍLÉTU

Za prvního filozofa je považován světaznalý kupec Thálés z Míletu, který se během cest seznámil s astronomií a geometrií. Změřil třeba výšku pyramid podle stínů, které vrhaly, a předpovídal zatmění Slunce. Vypozoroval, že třeba úroda by mohla souviset spíš s počasím než přízní bohů. Byl přesvědčen, že pralátkou („arché“) je voda, protože ji potřebují všichni. Veškerý život podle něj vznikl z vody a svět je placka vznášející se na vodě.

Elejská škola (Eleaté)

Zakladatelem této školy byl v 6. století Parmenidés, který dokazoval nemožnost pohybu a vývoje. Vyzdvihoval rozum proti smyslům, které nás klamou. Jeho následovník Zénon z Eleje podporoval neexistenci pohybu svými aporiemi.

  POJEM METAFYZIKA

Metafyzika je záporný názor na pohyb a vývoj.

  POJEM RACIONALISMUS

Racionalismus klade důraz na rozum jakožto hlavní pramen pravdivého vnímání.

Empedoklés

Parmenidés tedy tvrdil, že se nic nemůže měnit a smyslové vjemy jsou nespolehlivé. Hérakleitos naopak všechno považoval za vývoj a smysly za podstatný zdroj. Jejich spor svým způsobem rozřešil Empedoklés ze Sicílie (který ukončil svůj život skokem do jícnu sopky Etny) – došel ke kompromisu. Parmenidés měl pravdu v tom, že nic se jen tak nemění, že z pralátky nevytvoříme všechna jsoucna. Hérakleitos naopak správně vytušil, že můžeme a musíme věřit svým smyslům a změny, které jimi pozorujeme, jsou reálné. To ale popírá myšlenku jedné pralátky. Empedoklés to vysvětlil tím, že existují hned čtyři pralátky – země, voda, vzduch a oheň. Každé jsoucno pak vytvoříme kombinací těchto čtyř pralátek v různém poměru.


  VPŘED

Jak jsme naznačili, jmenuje se to "presokratovská" filozofie, protože teď přijde na řadu Sókratés.

Jirka

Eliška Gargulová
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.