.

SOCIÁLNÍ SKUPINY 


Sociální skupiny jsou útvary lidí (vymezené vztahy mezi nimi), v nichž lidé kolektivně organizují své institucionální činnosti.

Znaky sociální skupiny

Typy sociálních skupin

PODLE DISTANCE („IN GROUP“ A „OUT GROUP“)

PODLE VELIKOSTI

(hranice 30–40 členů, nepřímá komunikace)

PODLE STABILITY

PODLE FUNKCE

VLASTNÍ A CIZÍ SKUPINA

REFERENČNÍ (VZTAŽNÁ) SKUPINA

VRSTEVNICKÁ SKUPINA (PEER GROUP)

RODINA

Spolupráce ve skupinách

  1. hierarchický model – pyramidová struktura, síť vztahů podřízenosti a nadřízenosti
  2. synergický model – spontánní snaha lidí uvádět své jednání do souladu s jednáním druhých, a umocňovat tak schopnost celé skupiny

Soubory (kategorie)

Přechodné skupiny (agregáty)

DĚLENÍ DAVŮ

KomunityHanka

Eliška Gargulová
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.