.

ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO 


Živnostenské právo je soubor právních předpisů, které upravují živnostenské podnikání (zkráceně jen „živnost“), které se definuje jako soustavná podnikatelská činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku, a to buď právnickou, nebo fyzickou osobou. Živností není např. činnost advokátů, lékařů, zemědělská činnost, pojišťovnictví aj.

  ZPÁTKY

Systém práva a důležité základní informace popisujeme v kapitole Právo a jeho systém.

PRÁVNÍ PRAMENY ŽIVNOSTENSKÉHO PRÁVA V ČR

Podmínky pro získání živnostenského oprávnění

Toto jsou obecné podmínky pro všechny druhy živností, u některých druhů pak přibývají další podmínky, viz níže.

PŘIZNÁNÍ SVÉPRAVNOSTI

Existuje možnost přiznání svépravnosti před 18. rokem života, za předpokladu, že dotyčný, který soudu návrh podá, již dosáhl věku šestnácti let a prokáže možnost sám se uživit a obstarat si své záležitosti.

Druhy živností

OHLAŠOVACÍ ŽIVNOST

KONCESOVANÁ ŽIVNOSTCastillo
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.