.

PŘECHODNÉ KOVY 


Prvky 3. až 12. skupiny se označují jako přechodné kovy. Všechny mají vlastnosti kovů a elektrony v orbitalu d (proto se také označují jako "d-prvky"). Jejich valenční elektrony se liší jen lehce, což znamená že přechodné kovy mají spoustu možných oxidačních čísel, mnoho z nichž je nestabilních. Prvky ve sloupcích (skupinách) a v řadách (periodách) mívají podobné vlastnosti. Přechodné kovy mají obecně relativně vysoké teploty tání a tvoří komplexní sloučeniny.

<<    Obecné vlastnosti a reakce kovů najdete v kapitole Kovy.

IV.B skupina - Ti, Zr, Hf

TITAN

V.B skupina - V, Nb, Ta

VANAD

VI.B skupina - Cr, Mo, W

CHROM

MOLYBDEN

WOLFRAM

VII.B skupina - Mn, Tc, Re

MANGAN

VIII.B skupina - Fe, Ru, Os, Co, Rh, Ir, Ni, Pd, Pt

ŽELEZO


VÝROBA ŽELEZA REDUKCÍ KYSLÍKATÝCH RUD KOKSEM A CO

"kychtové plyny" - CO (využívá se na předehřátí kyslíku), CO2, malé množství H2, CH4, N2

surové železo stéká do nístěje, obsahuje 2-4% uhlíku; po 4-6 hodinách se železo odpíchne do forem, odlitky = housky
další zpracování - litina (křehká vlivem uhlíku), ocel


ZPRACOVÁNÍ OCELI
ocel = slitina železa a uhlíku (< 2%), vyšší obsah uhlíku = litina
surové železo není kujné ani pružné, musí se zušlechtit - odstranění příměsí, snižování obsahu uhlíku
ocel se vyrábí v konvertorech - nádoba, kterou je možno naklopit, dole jsou trubky, které přivádí vzduch
konvertor naplníme železem, roztavíme jej, zespodu vháníme kyslík, který zoxiduje uhlík a nežádoucí příměsi - jen na 15 minut, železo nestihne zoxidovat
Fe3C + O2 + 3Fe + CO2
vyzdívka konvertoru je zásaditá, odstraní i příměsi fosfor a síru
dnes se kyslík vhání zezhora

druhý způsob - elektrická oblouková pec
kyslík se dodává jako součást železného šrotu Fe2O3 nebo Fe(OH)3, surového železa je méně → výhodnější


DRUHY OCELI

< 1,4% C = oceli měkké a tvárné
> 1,4% C = oceli tvrdé a pružné
opět se odlévá do ingotů


ZUŠLECHŤOVÁNÍ OCELI

 - kalení = ocel se hodně zahřeje a prudce ochladí → tvrdá, ale křehká ocel
 - popouštění = zakalená ocel se zahřeje a pomalu ochladí → zůstane tvrdá, ale už není křehká
 - legování = přísady kovů zlepšující vlastnosti

konstrukční oceli = nelegované, pro stavebnictví
nástrojové oceli = přidává se Ni, Mo, W, Cr, V...
pružinové oceli = vyšší obsah uhlíku + Mn, Cr
nerezové oceli = přídavek Cr, Ni
damascénská ocel = dva druhy oceli spojené překládáním a svařováním

KOBALT

tvrdý, pevný kov
tvoří mnoho komplexních sloučenin, součást vitaminu B12
získává se aluminotermií z oxidů kobaltu
využití: žáruvzdorné slitiny, trvalé magnety, výroba hygroskopických silikátů a barviv, 60Co = radioaktivní beta zářič, používá se na léčbu rakoviny
sloučeniny:

NIKL

spolu se železem se vyskytuje v zemském jádru
vyrábí se z oxidu niklu
chová se jako katalyzátor
využití: nikl-kadmiové akumulátory
slitiny:
sloučeniny:

PLATINA

měkký, tažný kov
ox. čísla II a IV
nejdražší kov, cennější než zlato
kvůli své ceně se získává zpět z výrobků
využití: velmi dobrý katalyzátor, ochranný povlak (odolává kyselinám), šperky, zdravotnictví, elektrody

I.B skupina - Cu, Ag, Au

ušlechtilé kovy, málo reaktivní
výborné vodiče tepla a elektrického proudu
kujné, tažné, slévatelné

MĚĎ

ryzí se vyskytuje vzácně, většinou vázaná
rudy: kuprit Cu2O, chalkopyrit CuFeS2, chalkosin Cu2S
měkký, načervenalý kov
na vzduchu koroduje, vzniká měděnka CuCO3 . Cu(OH)2
rozpustná v oxidujících kyselinách
ox. čísla I, II
využití: vodiče, okapy, střechy historických budov
slitiny:
sloučeniny:

STŘÍBRO

ryzí se vyskytuje vzácně, u nás dříve na Příbramsku a u Kutné Hory
vázané v argentitu Ag2S
bílý, lesklý kov, kujné, tažné, slévatelné
nejvyšší tepelná a elektrická vodivost
na vzduchu černá při reakci s H2S, vzniká Ag2S
koloidní stříbro (nanočástice ve vodě) ničí bakterie - používá se k čištění vody
ox. čísla: hlavně I, dále III
využití: šperkařství, mince, vodiče v měřicích přístrojích, výroba CD a DVD, zrcadla, černobílé fotografie
sloučeniny:

ZLATO


RYZOST ZLATA

II.B skupina - Zn, Cd, Hg

ZINEK

KADMIUM

RTUŤ

Lanthanoidy a aktinoidy - vnitřně předchodné kovyDavid, Jirka automatické formátování část výpisků poslal Jiří
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.