.

ANGLICKÁ OBČANSKÁ VÁLKA 


Vláda královny Alžběty se označuje jako "zlatý věk Anglie". Ta byla tehdy nejen silnou mocností, ale i centrem literatury a umění. Po porážce španělské Armady se navíc stala nejsilnějším hráčem na moři. Jenže taková sláva nikdy netrvá věčně. Alžběta v roce 1603 zemřela bez potomků a vystřídat ji musel Jakub Stuart.

  ZPÁTKY

O alžbětinské Anglii, atakující Armadě a dalších slovech na A si přečtěte tady: Jindřišská a alžbětinská Anglie.

Neshody dvou králů s parlamentem

Stuartovci byli skotští králové, a když Jakub I. Stuart nastoupil na anglický trůn, rozhodl se Skotsko, Anglii, a ještě Irsko spojil v jeden celek. Parlamentu se zdálo jeho kralování příliš absolutistické, na mnohém se nemohli dohodnout, a Jakub proto parlament několikrát rozpustil, nakonec dokonce na sedm let. Spokojení s tímto králem nebyli ani běžní obyvatelé, kteří pocítili zvyšování dovozních cel na skoro veškeré zboží. Faktická vláda patřila ke konci Jakubovy vlády jeho rádci, vévodovi z Buckinghamu.

Roku 1625 nastoupil nový král, Karel I. Byl sice velmi schopný, ale také byl přesvědčený, že má právo vládnout od Boha, a proto je jeho moc neomezená a nekonečná. Jenže Anglie byla parlamentní monarchií, kde se měl král o pravomoce dělit s parlamentem, a tenhle rozpor byl základním kamenem celé blížící se války, v níž padl každý desátý Angličan.

  PODEZŘELE TOLERANTNÍ

Přestože byl sám protestantem, vzal si Karel katoličku - francouzskou princeznu Henriettu - a postavil pro ni katolickou kapli ve Windsoru. Navíc jmenoval canterburským arcibiskupem kontroverzního Williama Lauda, který sice navenek zastával anglikánství, ale podle některých se choval spíš jako katolík. S tím vším měl protestantský parlament problém, takže se o nějakou spolupráci s králem moc nesnažil.

Karel I. shání peníze

Na Karlově dvoře existovalo mnoho zbytečných placených funkcí, které nebezpečně ždímaly královskou pokladnici. Potřebné finance si Karel půjčoval od šlechticů, a když pak chtěli své peníze zpátky, většinou je dal zavřít. Taky svolal parlament, aby našel nové zdroje příjmů, ale poslanci místo toho sepsali "petici práv" - stížnost, v níž upozorňovali krále, že bez souhlasu parlamentu nesmí vybírat daně a bez pořádného soudu zase nemůže jen tak věznit šlechtice. Karel s ní jakoby souhlasil, ale parlament rozpustil a ve svých nekalých praktikách pokračoval.

Vydělával si také prodejem monopolů na konkrétní zboží - když si někdo koupil třeba monopol na mýdlo nebo na sůl, ostatní obchodníci pak toto zboží nesměli prodávat. Ten s monopolem se tak zbavil konkurence a mohl si za kousek mýdla účtovat libovolně vysokou cenu. Chudáci běžní lidé proto neměli Karla rádi snad ještě víc než Jakuba.

Spor se vyostřuje

Karel mezitím nutil anglikánskou církev Skotům a jeho zástupce lord Strafford Irům. Katolíci i kalvinisté byli přímo vykořisťováni a ti skotští nakonec roku 1639 přichystali vzpouru. Jenže na to nebyl král Karel připraven, peníze na armádu neměl, a začal panikařit. Aby mohl vypsat nové daně, musel svolal "krátký parlament", který ale odmítal daně povolit, dokud se nenajdou a nepotrestají viníci současné krize.

Na to neměl Karel ani čas, ani náladu, a tak parlament zase rozpustil. "Short parliament" nevydržel ani měsíc. A Karel podlehl skotskému povstání. Skotové nabízeli mír výměnou za proplacení válečných nákladů a Karel tak zkusil znovu svolat a poprosit parlament. Tenhle vydržel celých třináct let, pročež se mu říká "dlouhý parlament". V jeho čele stál řečník John Pym, hlasitý kritik králů Jakuba i Karla. Parlament odsoudil lorda Strafforda k trestu smrti a i dalšími rozhodnutími zasahoval proti absolutismu. Král se proto několik předních poslanců včetně Pyma pokusil zatknout za velezradu, ale nepovedlo se, zpráva se rychle roznesla a spustila občanskou válku. Karel se raději stáhl na sever (na severu a západě země měl nejvíc zastánců) a začal tam shánět armádu.

Horší a lepší velitel

Prvním velitelem parlamentního vojska (nazývaného "Roundheads") byl Robert, hrabě z Essexu, presbyterián a váhavý a ne příliš dobrý vojevůdce. Za jeho velení měla lehce navrch králova armáda, která mezitím přetáhla na svou stranu i Skoty.

  PRESBYTERIÁNI

Nesmíme zapomínat na puritány, kterých bylo v Anglii čím dál tím víc. Nesouhlasili s katolictvím ani anglikánstvím, nejdůležitější pro ně bylo pochopit Bibli a řídit se jí, a měli dvě "podskupiny": independenti (podnikatelé a inteligence) si nemysleli, že by měl církev vést král, a umírnění presbyteriáni by do čela církve postavili volené "presbytery".

Po pár letech se ale objevil schopnější muž - Oliver Cromwell. Ten začal armádu reformovat. Hodnosti měly být podle něj udělovány za zkušenosti, nikoliv podle šlechtických titulů. Vytvořil "ironsides" - železem obrněnou jízdu, která operovala jako jeden celek. A poskládal "New Model Army" ("Armáda nového typu") z vojáků na plný úvazek, kteří věděli, za co bojují, a nemohli být zároveň členy parlamentu, čímž výrazně zvýšil kázeň a morálku.

Výsledky se dostavily velmi rychle: bitva u Naseby (1645) dopadla pro krále katastroficky. Byl zajat a roku 1649 parlamentem odsouzen a popraven. Poslanci hned nato nařídili, že jmenovat novým králem jeho syna Karla II. je nezákonné. To byl pro celou zemi šok. Cromwellova armáda musela uklidňovat různé nepokoje a dvakrát krutě potlačit irské povstání, aby se Skotsko a Irsko od Anglie neodtrhly.

  ROVNOSTÁŘSKÁ HNUTÍ

Především z výše zmíněných independentů se utvořila dvě hnutí. Skupina zvaná "levelleři" v roce 1647 sepsala ústavu, ve které požadovala demokratickou republiku se svobodu náboženství, kde by si všichni byli před právem rovni. Ještě radikálnější byli utopičtí "diggeři", kteří by rádi přerozdělili všechen majetek a úplně smazali rozdíly mezi bohatými a chudými. Oliver Cromwell některé z nich popravil.

Přestávka pro monarchii

Královskou korunu Cromwell odmítl, a když se mu nepovedlo sestavit nový "parlament svatých" z jeho oblíbených poslanců, rozehnal je a vyřešil to jinak: přijal doživotní titul "lord protector" a stal se takovým vojenským diktátorem. Monarchii nahradila republika. Cromwell jako přísný puritán zakázal většinu lidových zábav, zavřel divadla a zrušil Vánoce. Vydal "Navigation Act", podle nějž mohly u Britských ostrovů zakotvit jen obchodní lodě s anglickou posádkou anebo s posádkou země, která přepravované zboží vyrobila. Bylo to namířené proti Nizozemí a skončilo to válkou. Cromwell se pak opakovaně snažil zprovoznit parlament, ale do své smrti v roce 1658 to nestihl. Novým lordem protectorem se stal jeho syn Richard, ale ten pro nevelký úspěch po necelém roce odstoupil. Anglie tak začala řešit, co bude dál, a jestli by se měla obnovit monarchie.

Vyřešil to generál Monck, který obnovil parlament a pomohl Karlu II. vrátit se z Francie a usednout na trůn. A když Karel roku 1660 podepsal, že nebude zabavovat cizí majetek a mstít se parlamentu, monarchie mohla být obnovena.

Další absolutisté a další revoluce

Moc dlouho to ale nefungovalo. Po dvaceti letech vlády Karel II. parlament stejně rozpustil a začal zase panovat absolutisticky. V roce 1685 zemřel a na jeho místo nastoupil katolík Jakub II. Ten se ale na trůně udržel jen tři roky, dokud ho nesesadila "Slavná revoluce" v roce 1688. Podporovatelé parlamentu se tehdy dohodli s Nizozemcem Vilémem Oranžským (manželem Jakubovy dcery Marie II.), který se i se svou armádou vylodil v Anglii, vyhnal Jakuba II. a stal se králem pod jménem Vilém III. Byl to protestant a jeho nástup na trůn znamenal pro katolíky ztrátu některých důležitých práv - nemohli třeba ani volit do parlamentu. Ale aspoň že parlament vůbec fungoval a anglická monarchie si mohla říkat "konstituční" místo "absolutistická".


  VPŘED

Znovu Anglii potkáme v kapitole Průmyslová revoluce.

Jirka


Union of the Crowns Royal Badge

královský znak Jakuba I. - spojení Tudorovské červené růže se skotským bodlákem

Sir Anthony Van Dyck - Charles I (1600-49) - Google Art Project

Karel I. ze všech stran, malba Anthony Van Dycka

Attempted Arrest of the Five members by Charles West Cope

Karel I. zpovídá mluvčího parlamentu po neúspěšném pokusu o zadržení pěti jeho členů

Oliver Cromwell by Samuel Cooper

Oliver Cromwell

Battle of Naseby

rozhodující vítězství parlamentu v bitvě u Naseby

Prince of Orange engraving by William Miller after Turner R739

flotila Viléma Oranžského před vyloděním v jihozápadní AngliiNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.