.

PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE 


V 18. a 19. století se najednou měnily věci, které fungovaly už tisíce let. Tak jako se kdysi během neolitické revoluce lovci a sběrači naučili zemědělství, které živilo naprostou většinu lidstva až dosud, průmyslová revoluce nás posunula zase o krok dál - k průmyslové velkovýrobě. Vynalezli jsme nové stroje a vymysleli, jak je pohánět energií z přírody. Manufaktury, které využívaly lidskou sílu, přestaly být potřeba. A odzvonilo i středověkému feudalismu, aby ho mohl nahradit kapitalismus. Rozdělení na urozené šlechtické rody a obyčejné poddané vystřídaly dvě nové vrstvy: podnikavá buržoazie a její pracovní síla - proletariát. A všechno to začalo v Anglii.

  POJEM KAPITALISMUS

Kapitalismus znamená, že soukromí podnikatelé na něčem vydělávají a část zisku (takzvaný "kapitál") pak investují do výroby (nakoupí nové stroje, zaměstnají víc pracovníků, apod.), aby vydělávali ještě víc. Zisk a jeho zvyšování je totiž jejich největší motivací. Stát do kapitalismu skoro nezasahuje, jedině pomocí zákonů.

  ZPÁTKY

Neolitická revoluce se schovává tady, feudalismus tady a Anglie v 17. století zase tady.

Jak si založit továrnu?

Co je potřeba, aby takový kapitalismus vůbec mohl vzniknout? Aby ambiciózní podnikatel mohl rozjet svou novou továrnu? Zaprvé potřeboval počáteční kapitál - tedy nějaké peníze, za které nakoupil první stroje a najal pár odborníků. Druhým předpokladem je samotná svoboda podnikání a svoboda pracujících lidí - v absolutistické otrokářské zemi totiž ani ambiciózní podnikatelé ani svobodní odborníci neexistují. A zatřetí nová technika. Ano, i manufaktury se dají rozšiřovat a dá se na nich bohatnout, ale automatické stroje jsou ještě lepší. Nejrychleji tyto předpoklady splnila Anglie, která nastřádala kapitál díky obchodu s otroky a svému silnému textilnímu průmyslu.

Textilní vynálezy

I technický pokrok začal právě u textilu. James Hargreaves v roce 1764 vynalezl "spinning jenny" - stroj na spřádání osmi vřeten naráz, který nahradil jednoduché kolovrátky. A Edmund Cartwright vytvořil první mechanický tkalcovský stav (do té doby se používal ruční stav známý už v pravěku). Díky těmto vynálezům mohli Angličané vyrábět nové bavlněné látky.

Uhlí, železo a pára místo lidské síly

Jenže oba tyto stroje pořád fungovaly díky lidské síle. Tehdy existovaly vlastně jen čtyři zdroje energie: lidé, kteří se museli platit, zvířata, která bylo potřeba živit, voda, která byla na nepraktických místech, a vítr, který foukal jen občas. Angličtí vynálezci proto znovu začali uvažovat o parních strojích. Ty ve své podstatě znali už Řekové a ve středověku se výjimečně používaly k čerpání vody z dolů. Dosavadní verze byly moc slabé anebo velké a nepraktické, ale myšlenka to přece byla výborná. James Watt se proto pustil do zdokonalování a zmenšování a v roce 1774 představil malý dvojčinný parní stroj. To přineslo dvě zásadní změny - všichni najednou potřebovali uhlí, takže hornictví nabíralo na významu, a továrny se mohly přesouvat od řek právě k uhelným ložiskům a na další příznivější místa.

  MIGRACE ZA PRŮMYSLEM

Když se továrny přesouvaly blíž k přírodním zdrojům, stěhovali se spolu s nimi i obyvatelé. V polovině 19. století Angličané v houfech migrovali ze zemědělsky úrodného jihu na průmyslový sever. Takto vyrostla i některá nová města, třeba Birmingham nebo Cardiff. Druhým směrem byl přesun z venkova do měst: populace Manchesteru se během 19. století zdesítinásobila. Anebo Londýn: za Cromwella měl asi 350 tisíc obyvatel, kolem roku 1800 dosáhl milionu a sto let nato už to bylo 5 milionů. Dalšími průmyslovými centry se staly třeba Sheffield a Liverpool.

Když byly vyčerpány zásoby u povrchu, museli horníci klesat čím dál tím hlouběji, takže i v dolech našel parní stroj své využítí. Ani tak ovšem uhlí nestačilo, takže se jednak začalo dovážet ze Švédska a Ruska a vyráběl se z něj efektivnější koks. Hornictví a těžba byly důležité také z jiného důvodu - na výrobu strojů a jejich součástek bylo potřeba železo.

  VYLEPŠOVÁNÍ ŽELEZA

I využití železa se postupně zdokonalovalo. Abraham Darby roku 1735 vytavil železo s koksem, čímž vytvořil užitečnou litinu, a později se začala využívat také pevnější a pružnější ocel. Henry Cort objevil výhody "pudlování", tj. míchání železné rudy, aby se zbavila příměsí síry a uhlíku. Podrobnosti o zpracování železa a oceli najdete v této chemické kapitole.

Silnice, koleje a mašinky

Výrazný byl také pokrok v dopravě. Do 18. století používali Angličané nezpevněné římské silnice, které byly třeba v zimě naprosto nesjízdné. S novou metodou silničářství přišel John McAdam: udusat zem, zasypat sutí, vyhladit a zarovnat do mírného oblouku, aby dešťová voda stékala do příkopů na okrajích cesty. Podle svého autora se tomu říká "makadamování".

A konečně se dostáváme k symbolu průmyslové revoluce, tedy k železnici. Princip kolejí pro vozy znali už Římané a jejich myšlenka byla na začátku 19. století využita při budování koněspřežných drah (takzvaných "koněk"). Koleje snížily odpor mezi koly a zemí a tažní koníci toho tím pádem utáhli víc a rychleji. Jen co se tenhle vynález rožšířil do světa (v roce 1825 byla postavena veřejná dráha z Budějovic do Linze), Anglie už v duchu mechanizace pracovala na způsobu, jak i koně nahradit strojem. George Stephenson roku 1814 představil parní lokomotivu a v roce 1825 už jeho mašinka tahala třicet vozů ze Stocktonu-on-Tees do Darlingtonu a zpět.

  ZÁVRATNÁ RYCHLOST

První vlaky dosáhly rychlosti nejvýše 20 km/h, ale o čtyři roky později předvedl Stephenson model "Rocket" s maximální rychlostí 46 km/h. Na to nebyl tehdy nikdo zvyklý a většina lidí se tak rychlé jízdy bála. Začalo se tedy uvažovat i o bezpečnostních opatřeních: před vlakem většinou jel jezdec na koni a na přejezdech mával červeným praporem. To bylo pravděpodobně první použítí červené barvy ve významu "Stůj!"

Pokrok nad vodou i pod vodou

Kromě silnic a železnic zažily rozmach také vodní kanály - během "kanálové horečky" vznikla pětitisícikilometrová síť nových vodních cest. A i ve vodní dopravě dokázali tehdejší géniové využít parní energii. Parník amerického vynálzce Roberta Fultona dokázal roku 1817 plout proti proudu z New Yorku do Albany a loď Savannah o dva roky později díky kombinaci plachet a parního stroje překonala Atlantik za 29 dní. Fulton mimochodem postavil i první ponorku pro Napoleona a první torpéda pro britské námořnictvo.Jirka


Armand Kohl48

továrna na česání vlny

Spinning jenny

spinning jenny

Grazebrook Beam Engine

parní stroj v Birminghamu z roku 1817

Griffiths' Guide to the iron trade of Great Britain an elaborate review of the iron (and) coal trades for last year, addresses and names of all ironmasters, with a list of blast furnaces, iron (14761790294)

průmyslová oblast "Black Country" s uhelnými ložisky západně od Birminghamu

Rakeman – First American Macadam Road

stavba silnice podle McAdama

Pferdebahn NewYork um 1895

koňka v New Yorku

Stephenson-No.1-engine

parní lokomotiva "Locomotion"

SS-Savannah

loď Savannah s plachtami a parním motoremNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.