.

MLADŠÍ DOBA KAMENNÁ 


Mladší doba kamenná má také svůj odborný název: neolit (tentokrát z řečkých slov néo - nový a lithos - kámen). Toto období se vymezuje přibližně mezi roky 5000 a 4000 let př.n.l.

Pro neolit jsou typické počátky zemědělství - pěstování plodin a chov dobytka. Zemědělství se samozřejmě stalo hlavním zdrojem obživy, protože nebylo nutné stále se přesouvat, hledat nové zdroje plodin a opakovaně stavět obydlí. Když mluvíme o obydlích - v neolitu si lidé stavěli domky ze dřeva a hlíny a vznikaly první vesnice. Uměli si také vyrobit keramické nádoby nebo broušené a vrtané nástroje, začali nosit oděvy a došlo i k prvním výměnným obchodům.

  ZPÁTKY

Mladší době kamenné předchází střední doba kamenná.

Vznik zemědělství

V oblasti tzv. "úrodného půlměsíce" (to je dnešní Blízký východ - Turecko, Írák a okolí) objevili zemědělství už 8000 let př.n.l., v Evropě až o 3000 let později. Pěstovala se pšenice, ječmen, hrách, čočka, len, konopí, zelí, česnek nebo třeba cibule. Úroda se sklidila za pomoci srpu, obilí se umlelo primitivním mlýnkem a pak se skladovalo v jednoduchých silech. Len a konopí se zpracovávalo na jednoduchém tkalcovském stavu.

  ŽĎÁŘENÍ A KLUČENÍ

Půda pro zemědělské účely se získávala dvěma způsoby: Ždáření spočívá ve vypalování zarostlé plochy a klučení znamená vytrhání křoví a drnů ze země.

  DOMESTIKACE

Domestikace znamená přetvoření divoké zvěře v chovnou. Už v mezolitu byl domestikován pes. V neolitu se domestikovaly ovce, skot, prasata, kozy, ale i gazely a antilopy.

Neolitické domy

Stavěly se tzv. "dlouhé domy", které měly na šířku třeba 6 metrů, na délku pak až 45 metrů. Většinou byly rozděleny na tři části: obytnou část, skladiště a stáj pro dobytek. V jedné vesnici (těm se také říká "rodové občiny") stálo až 10 domů. Kromě těch tu samozřejmě měli také pole a ohrady, ohniště a pece.

U nás byly neolitické osady nalezeny v Bylanech u Kutné Hory a ve Vedrovicích u Moravského Krumlova.

Společnost a duchovní život

  POJEM MATRIARCHÁT

Vysoké postavení měly ženy jako dárkyně života. Byly uctvívány jako bohyně a rody se počítaly podle ženské linie. Této formě společnosti říkáme "matriarchát", z latinského "mater", tedy "matka".

V neolitické společnosti neexistovaly majetkové rozdíly, vše bylo společné a patřilo celé vesnici. Objevila se první společenská dělba práce - žena zůstává v domácnosti, muž pracuje.

Vznikaly svatyně pro náboženské rituály, nalezeny byly třeba v lokalitě Hluboké Mašůvky u Znojma. Typem svatyní byl i rondel - kruhová palisáda, uvnitř které se konaly náboženské obřady. Pohřbívalo se buďto do žárových hrobů, nebo se z mrtvých těl udělali "skrčenci" (mrtvola leží ve skrčené poloze). Ženám a stařešině se do hrobů dávaly milodary.


  VPŘED

Po mladší době kamenné následuje ještě pozdní doba kamenná.

Jirka


Jungsteinzeit-Sichel

rekonstrukce neolitického srpu

Archeodrome Beaune 10

rekonstrukce dlouhého domuNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.