.

POZDNÍ DOBA KAMENNÁ 


Pozdní doba kamenná se také nazývá eneolit. Ve Evropě je toto období spojeno s prvním používání mědi, takže se pro něj používá i název doba měděná (chalkolit). Jde o období cca mezi roky 4300 a 2000 př.n.l.

V době eneolitu vznikají na Blízkém Východě a v jeho okolí první státy - Egypt a Summer. Obyvatelé těchto stáů se velmi rychle naučí používat písmo, a proto už Egypt a Summer řadíme do starověku, i přes to, že v Evropě ještě chvíli budeme mít pravěk.

  ZPÁTKY

Pozdní době kamenné předchází mladší doba kamenná.

Zemědělství a řemesla

Lidé doby měděné si v zemědělství pomohli tím, že začali používat koně k tahání, vynalezli oradlo a vůz s koly. Od zemědělství se oddělila řemesla, např. výroba keramiky nebo nástrojů. Obchodovalo se už i na velké vzdálenosti. Největším "objevem" ale byla měď, která se zpracovávala především ve východní a jižní Evropě. Stala se velmi oblíbenou surovinou, protože byla pevnější než zlato nebo stříbro. Měděná ruda byla nejprve zpracovávána jen údery, později tavena v tyglících (malých nádobách určených právě k tavení) za pomoci měchu. Brzy došly pozemní zásoby mědi, a tak se rozvinulo hutnictví.

Bydlení

Lidé žili v tzv. zemnicích nebo polozemnicích, kterým se tak říká, protože jejich velká část byla pod úrovní země. Byly mnohem menší než neolitické dlouhé domy. Na kopcích vnikají první hradiště (hospodářská, náboženská i správní centra) a budují se i svatyně, například čtvercová v Makotřasech u Prahy.

Patriarchální společnost

  POJEM PATRIARCHÁT

Rodové vztahy se v eneolitu počítaly podle muže, který se stal důležitou postavou jako náčelník, vůdce nebo šaman. Matriarchát je tak nahrazen patriarchátem.

Společnost se od té neolitické docela změnila: objevily se majetkové rozdíly a s tím související rozvrstvení společnosti. To poznáme podle různě vybavených hrobů. Objevuje se postava šamana, který má být zprostředkovatelem bohů.

V neolitu pozorujeme několik různých kultur. Například kultura šňůrová, nazvaná podle sňůrového zdobení keramiky, pohřbívala ženu a muže opačně a dávala jim odlišné milodary. Muž dostával poháry, zbraně a nástroje, zatímco žena keramické nádoby a kostěné či měděné šperky. Dalšími příklady jsou kultura zvoncovitých pohárů, která vytvářela nádoby tvaru zvonce, nebo kultura nálevkovitých pohárů.

  OBJEV: ÖTZI

V roce 1991 byla v Tyrolských Alpách nalezena zachovalá mumie nazvaná Ötzi z doby cca 3300 let př.n.l. Měl u sebe měděnou sekyrku, pazourkový nůž, toulec se šípy, nějaký amulet a na nohou boty. V horách zemřel na následky střelné rány do zad.

Megality

  POJEM MEGALIT

Megalit je objekt z velkých balvanů, uměle postavený eneolitickými lidmi. Jejich význam dodnes zcela nechápeme.

Stavěly se různé typy megalitů:

Komplikovanější megality, například stonehenge (z nichž nejznámější je anglický Stonehenge s velkým S), mohly možná sloužit jako primitivní observatoře.


  VPŘED

Po pozdní době kamenné následuje doba bronzová.

Jirka


Los Millares recreacion cuadro

možná podoba španělského eneolitického hradiště

Museum für Vor- und Frühgeschichte Berlin 031

keramika šňůrové kultury

Otzi-Quinson

replika mumie Ötziho

Gochang Dolmen Sites - 3

dolmen, Korea

Stonehenge2007 07 30

komplex menhirů Stonehenge v AngliiNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.