.

STŘEDNÍ DOBA KAMENNÁ 


Střední doba kamenná se také nazývá mezolit (z řečkých slov mesos - střední a lithos - kámen). Jde o období ve střední Evropě vymezované cca od 8000 do 5000 let př.n.l. Na jiných místech bývá datace odlišná, protože mezolit je především o změně přírodních podmínek, ke kterým nedocházelo všude na Zemi najednou.

  ZPÁTKY

Střední době kamenné předchází starší doba kamenná.

Změny přírodních podmínek

Kolem roku 9000 př.n.l. skončila zatím poslední doba ledová, takže v mezolitu se hodně oteplilo. To umožnilo vznik lesů a lesostepí. Zmizeli mamuti a spousta dalších velkých zvířat, přežila spíše menší zvěř srovnatelná s tím, co žije na Zemi dnes.

Lov, hospodářství a nástroje

Změně klimatu se museli přizpůsobit lovci - naučili se lovit v lese, kde běhali jeleni, losi, divoká prasata, zubři, medvědi, zajíci, bobři atd. Běžný byl i rybolov (včetně používání sítí, udic, harpun, oštěpů a výroby plavidel) a lov vodního ptactva. Člověk také domestikoval psa, jezdil na saních a střílel z luku. Bydlel většinou ve stanech nebo jednoduchých dřevěných obydlích.

  POKROK: BOLASO

Bolaso je lovecká zbraň - závaží na provázku, které se házelo po ptactvu.

  "LOVCI A SBĚRAČI"

To je termín označující lidi žijící v období paleolitu a mezolitu, kdy jsou lov a sběr divoce rostoucích plodin jedinými zdroji obživy. Šlo o kočovníky, kteří se museli často přesouvat, protože zdroje zvěře i plodin rychle vyčerpali.

  VPŘED

Dalším období je mladší doba kamenná. V ní už se termín "lovci a sběrači" nepoužívá, protože lidi přestanou sbírat a vynaleznou zemědělství, takže se už nebudou muset přesouvat za potravou.

Jirka


Hunter gatherer's camp at Irish National Heritage Park - geograph.org.uk - 1252699

možná podoba chatrče lovců a sběračů

UlsterMuseumPrehistoryMe

model mezolitické chatrče z kůže



Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.