.

DOBA ŽELEZNÁ 


Doba železná začala kolem roku 700 př.n.l. a skončila s přelomem letopočtu - tedy roku 0.

Už jste si asi zvykli, že když je v názvu období nějaký materiál, není to jen tak pro nic za nic. V době železné se ve střední Evropě samozřejmě začalo používat železo. Na Blízkém Východě ho znali už 2000 let př.n.l., ale my jsme prostě byli trochu zpoždění.

Doba železná se dělí na dvě období - starší, tzv. dobu halštatskou, a mladší - dobu laténskou.

  ZPÁTKY

Před dobu železnou řadíme dobu bronzovou.

Doba halštatská

Přibližně od 700 př.n.l. do 400 př.n.l. Nazýváme ji podle rakouského obchodníhocměstečka Hallstatt, kde se v této době těžila sůl a... správně - železo.

Železo nejprve vytěžili hutníci, a pak zpracovali kováři, kteří už si pomáhali dmýchadly, kleštěmi a kladivy. Vyráběli kosy, sekery, srpy, dláta, koňské postroje, nože i meče. Nalezeny byly tyto železné předměty třeba v Německu, zmiňovaném Rakousku, Slovinsku nebo Francii, u nás se předměty z doby halštatské našly v Jeseníkách a v Moravském Krasu. Mezi další oblíbená řemesla patřilo košíkářství a kolářství - výroba dutých i plných kol. A když měli kola, postavili si vůz. A když už měli vůz, začali hodně pěstovat koně, aby je měl kdo tahat. Ale to si mohli dovolit jen bohatí. Čeští obchodníci stáli o sklo, jantar, zlato, řeckou keramiku nebo víno.

Rodová společnost se postupně měnila ve kmeny, které měli každý svůj jazyk, své území a zvyky. V čele společnosti stál náčelník, který byl pohřbíván do mohylových hrobů. Stále pokračoval polyteismus.

Keltové doby laténské

Doba laténská vyplňovala ten zbylý prostor do přelomu letopočtu, takže 400 př.n.l. až 0. Nazývá se podle švýcarského naleziště železa La Tène.

Jedno slovo, které si v hlavě přiřaďte k této době: Keltové... nebo možná tři slova: Asterix a Obelix. Keltové byli mohutní, světlovlasí bojovníci árijského typu. Poprvé se objevili na horním toku Rhóny (to jsou švýcarsko-francouzské hranice) a pak vyrazili do všech možných směrů. Ti co se vydali na sever skončili na britských ostrovech a stali se z nich Irové a Velšané. Jiní vyrazili na východ a jednou dobyli Řím. Římané Keltům říkali Galové a Ceasar o nich psal v "Zápiscích o válce galské". Nejdál na východ se dostali až do dnešního západního Turecka. Nás ale zajímají ti "naši" Keltové: v Čechách se usadil kmen Bójů, na Moravě Tektoságové a na západním Slovensku Kotini.

  ETYMOLOGIE SLOVA BOHEMIA

Bohemia je latinské označení pro Čechy. Proč to zmiňuji? Protože slovo "Bohemia" vzniklo z "Boiohaemum", což znamená "domov Bójů". A to není jediný zeměpisný název, který nám po Keltech zbyl. Jizera znamenalo "bystrá řeka", Labe byla "bílá řeka" a Sudety "les divokých kanců".

Nejvyspělejší pravěká civilizace

Přestože Keltové na našem území nikdy nevytvořili stát, vývoji střední Evropy určitě pomohli. Byly to výteční zemědělci, řemeslníci i obchodníci. Pokračovali ve výrobě železných nástrojů a zbraní, vyráběli keramiku na hrnčířském kruhu a pak ji zdobili emailem, používali rotační mlýnek na obilí, začali sadařit, ovocnařit a pěstovat víno. Byli první, kdo na našem území začal používat peníze - byly zlaté, stříbrné a bronzovné, se řeckými vzory, a říkalo se jim "statéry", "biateky" nebo "duhovky". Používali i vlastní stromové písmo "ogham". Oblékali se do kalhot, halen a plášťů, které pak zdobili sponami, opasky, náramky, nákrčníky, nánožníky a korálky ze skla. Bydleli v zemnicích, polozemnicích a oppidech.

  OPPIDUM

Oppidum je obecně název pro opevněné sídlo. Keltové si stavěli multifunkční oppida - sloužila jim jako pevnost, správní centrum, řemeslné centrum se spoustou dílen, a obchodní centrum zároveň. Každé pořádné oppidum mělo příkop a hradby. Největší takové oppidum u nás bylo v Závisti nad Zbraslaví, další byste našli ve Stradonicích. Na Moravě pak stálo oppidum Staré Hradisko.

  KELTSKÉ NÁBOŽENSTVÍ

Než Keltové v prvním století př.n.l. přejali od Římanů křesťanství, věřili ve vícero přírodních bohů, kupříkladu:
  • Epona, bohyně tažných zvířat
  • Teutales, bůh války
  • Belen, ochránce umění
  • Taranis, bůh hromu a blesku
  • rostilny, jako jmelí, dub či habr
  • zvířata, třeba kanci, hadi, býkové a medvědi
Výsadní postavení měli kněží, takzvaní "druidové".

Můžeme bez nadsázky říct, že šlo o nejvyspělejší pravěkou civilizaci u nás. Ani tak tu ale nevydrželi moc dlouho, kolem přelomu letopočtu je ze Severu vytlačili Germáni.


  VPŘED

O Germánech v kapitole Doba římská.

Jirka


1 hallstatt austria

rakouský Hallstatt dnes

NHM - Byci Skala Stier

bronzová figurka býčka nalezená u Býčí skály v Moravském krasu

Rijnkelten, electrum regenboogschoteltje or rainbow cup

keltské duhovky

Celtic Oppidum 1st century B.C.

vizualizace možné podoby keltského oppida

Stone sculpture of celtic hero

keltská kamenná hlava z Mšeckých ŽehrovicNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.