.

DOBA ŘÍMSKÁ 


Doba římská začíná kolem přelomu letopočtu - roku 0 a trvá přibližně 400 let.

Římská se nejmenuje pro nic za nic, svůj název získala díky Římanům, kteří tehdy obývali celou jižní Evropu a Středomoří. Na našem území ale úplně dlouhodobě nepůsobili. My jsme tu místo nich měli Germány, kteří nahradili předchozí Kelty.

  ZPÁTKY

O Keltech na našem území si přečtete v kapitole Doba železná.

Severští Germáni

Germáni k nám přišli ze severu, konkrétně z oblasti dnešního Dánska a severního Německa. U nás žili dva germánské kmeny: v severních Čechách Markomani se svým králem Marobudem a na Moravě Kvádové, v jejichž čele stál král Tudrus.

Římská říše byla v té době obrovská, severní hranice vedly řekami Dunaj a Rýn, a tam kde netekly řeky, postavili Římané opevnění, tzv. "limes romanus". Hned za touhle hranicí už žili Germáni. Římané jim říkali "barbaři" a často s nimi válčili, ale i obchodovali. Párkrát se Římané dostali i na naše území, o tom máme důkazy třeba na skále ve slovenském Trenčíně. Dochoval se tam nápis - číslo římské legie. Ve druhém století našeho letopočtu například probíhaly "markomanské války" - války Markomanů proti Marcu Aureliovi.

  KONTEXT

Vládu Marca Aurelia a markomanské války z perspektivy Říma najdete i v kapitole Adoptivní a vojenští císaři.

Krok zpět

Germáni v málokterém směru dosahovali takové vyspělosti jako jejich předchůdci Keltové. Používali jednoduchá dřevěná rádla, neznali mlýnek ani hrnčířský kruh, a tak museli keramiku vyrábět ručně. Kováři stále vyráběli zbraně, jiní řemeslníci zase šperky, spony, opasky. Nevyráběly se germánské mince, ale našly se u nás mince římské. Germáni nestavěli ani opevněná hradiště, bydleli jen v polozemnicích.

Co se fungování společnosti týče, víme už, že se Germáni sdružovali ve kmeny, v čele kterých stál náčelník, zvaný král. Věřili ve více bohů, třeba ve Vodana (Odina) - boha válečníků nebo Donara - boha hromů a blesků, podávali lidské i zvířecí oběti a v prvním století začali používat magické runové písmo.


  VPŘED

A jak Germáni skončili? Odešli. V pátém století se takhle stěhovala celá Evropa. Říkáme tomu stěhování národů.

Jirka


Trencin-Roman2

římský nápis na hradní skále, Trenčín, Slovensko

0899 Tracht der Wandalische Krieger in Südpolen im 2. Jh. n. Chr

muž a žena z germánského kmene Vandalů, který sídlil na území dnešního Slezska a Polska

Germanische-ratsversammlung 1-1250x715

germánský sněm (Thing) podle reliéfu na sloupu Marca AureliaNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.