.

STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ 


V pátém století našeho letopočtu se najednou začaly takřka všechny evropské kmeny přesouvat, a to z několika důvodů (z nichž některé jsou spíš jen hypotézy)...

Zaprvé, usedlé zemědělství vyčerpalo půdu a kmeny tak byly nuceny hledat novou. Zadruhé, stále se zvyšoval počet obyvatel, takže docházelo k častějším sporům nejen o území. Zatřetí, obrovská Římská říše začala upadat, a tak bylo jednodušší obsadit některá její území (úpadek Římské říše byl zároveň příčinou a zároveň důsledkem stěhování národů - Římané se sotva dokázali bránit germánským barbarům, a teď se na ně vrhla hromada dalších kmenů, kterým už Řím jednoduše nedokázal vzdorovat). Začtvrté, na severu se snížila průměrná teplota a tamním Germánům začala být zima, takže se pomalu posouvali a tlačili na jih.

Attila, Bič Boží

A konečně zapáté - a to je nejdůležitější - daleko na východě expandovala Čína a zabrala i části středoasijských stepí, kde do té doby spokojeně žili Hunové v čele s vůdcem Attilou, kterému křesťané přezdívali "Bič Boží". Neměli kam jinam se přesunout, a tak zkoušeli nejprve z východu útočit na Východořímskou říši. Ta jim zaplatila výkupné a Hunové tak museli ještě západněji - vtrhli do Evropy a rozehnali východoevropské kmeny směrem na západ. To spustilo řetězovou reakci a najednou se stěhovala většina národů. Tihle krvelační Hunové trávili většinu svého života na koních, výborně z nich stříleli a i pro bojovné evropské kmeny byli postrachem. Vyplenili Athény a pak se dostali až do dnešní severní Francie, kde byli roku 451 na Katalaunských polích poraženi. Attila zemřel o dva roky později a Hunové ho ho prý spolu s obrovským pokladem pohřbili na dno řeky Tisy. Bájný poklad zatím nikdo nenašel.

Vizigóti, Ostrogóti,...

Jedním z těch germánských kmenů stěhujících se na jih za teplem byli i švédští Gótové (nebo Góti). Ti se usadili kolem řeky Dněstr (vlévající se do Černého moře, takže na území dnešní Ukrajiny), kde se rozpůlili. Západně od Dněstru to byli Vizigóti, což znamená "Západní Góti", a východně Ostrogóti, čili Východní Góti.

Vizigóti pak putovali do Hispánie (dnešního Španělska) a kolem roku 480 tam založili království. Ostrogóti skončili v Itálii a nahradili tím Germány a jejich vůdce Odoakera, který sesadil posledního římského krále Romula Augusta (viz kapitola Dominát a zánik impéria).

... a spousta dalších

Tím ale výčet stěhujících se kmenů zdaleka nekončí:


  VPŘED

V polovině šestého století už se kmeny usadily a k nám od řek Dněpru a Visly přišli první Slované.

Jirka


Eugene Ferdinand Victor Delacroix Attila fragment

vpád Attily, vládce Hunů, do Evropy, malba z 19. století

Invasions of the Roman Empire 1

přehled stěhujících se kmenů (žlutě Anglové, Sasové a Jutové, oranžově Frankové, červeně Gótové, fialově Vizigóti, růžově Ostrogóti, zeleně Hunové a modře Vandalové; větší obrázek se po kliknutí otevře v novém okně)Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.