.

STŘEDOVĚKÁ ANGLIE 


Stručné shrnutí dějin Anglie: Ve starověku se sem dostali Římané, v Irsku mezitím objevili křesťanství, kolem roku 400 n.l. Římané odpluli a v Anglii zůstali Piktové, Skotové a hlavně Keltové. V polovině 5. století přišli Anglové, Sasové a Jutové, aby Britům pomohli s obranou, založili tu sedm království (například Sussex, Wessex a Essex jsou území, kde tehdy žili Sasové) a vytlačili Kelty do Walesu [Uejls] (na západě velkého britského ostrova) a do Bretaně (na severozápadě Francie). Od té doby se anglickému obyvatelstvu říká Anglosasové (Jutové se do názvu už asi nevešli).

Vzdorování Vikingům z východu

Asi v roce 793 se na anglickém pobřeží poprvé vylodili "Dánové", což je zavádějící anglické označení pro Vikingy, protože ti přicházeli nejen z Dánska, ale z celé Skandinávie. Vikingům se zalíbily anglické kláštery - pravidelně je navštěvovali, aby je ničili a vykrádali - a to natolik, že se hrstka Vikingů rozhodla usadit se na východním pobřeží Anglie - té oblasti se říkalo Danelaw [Dejnló].

Anglie se samozřejmě musela nějak bránit, aby ji váleční Vikingové hned nepohltili. Začal wessexský král Egbert, který v roce 827 spojil všech sedm království v jeden stát, a pokračoval jeho vnuk Alfréd, zvaný Veliký. Alfréd byl až druhým synem, takže se nikdy králem stát neměl a celé dětství proto strávil přípravou na kněze. Jeho starší bratr ale zemřel a na trůn musel roku 871 nastoupit on. Vymyslel několik prvních anglických zákonů a přestože zdanil šlechtu, aby měl víc financí na stavbu strážního loďstva a strážních věží, Vikingy se mu zahnat nepodařilo.

Pár vikinských králů

Jeho vnuk Ethelred II. (králem od roku 978) musel Dánům dokonce platit tribut (poplatek za mír) a tahle zoufalá situace ho dohnala k zoufalým činům - Ethelred se roku 1002 rozhodl všechny Vikingy povraždit. Nebyl to zrovna dvakrát moudrý nápad, protože ve Skandinávii existovala další hromada Vikingů, kteří samozřejmě neotáleli s pomstou. V roce 1013 byl Ethelred donucen utéct před hrozivými dánskými nájezdy do francouzské Normandie (kde sice taky byla spousta Vikingů, ale ti byli takoví pofrancouzštělí) a Anglie se tak zmocnili Vikingové.

Chvíli tu vládl podezřele mírný a hodný Viking jménem Knut Veliký, ale už jeho syn byl tak slabý, že se nechal vypudit synem Ethelreda - Eduardem III. - a na anglický trůn se tak vrátili Anglosasové. Eduard III. měl přízvisko "Vyznavač", které si zasloužil za svou zbožnost: toužil po klášterním životě a i jako král se místo vlády věnoval církvi. Fakticky tak za něj musel vládnout jeho tchán Godwin.

  OSOBNOST MACBETH

Macbeth je název Shakespearova díla, ale také jméno reálné historické osoby. Macbeth byl uzurpátor, který zavraždil skotského krále, aby se sám dostal na trůn. V roce 1055 byl z trůnu svržen.

Harold, Harald nebo Vilém?

Rok 1066 je nabitý důležitými událostmi. Nejprve zemřel Eduard a začaly spory o nástupnictví. Trůn si nárokoval Godwinův syn Harold II., ale také jistý Vilém z Normandie (to je to území francouzských Vikingů). Ještě než Eduard vypudil Vikingy, žil samozřejmě s vyhnaným otcem v Normandii a údajně tu (podle Vilémových slov) Vilémovi královskou korunu slíbil. A pak tu byl ještě třetí zájemce - nějaký nezajímavý Nor Harald (neplést si s Haroldem), se kterým musel Harold chvilku bojovat, než ho přesvědčil, že nemá šanci.

A další Vikingové z jihu

Zůstali tedy dva potenciální nástupci, z nichž by si Anglie samozřejmě raději vybrala Harolda. Vybrat si ale nemohla, protože Vilém shromáždil vojsko, přeplavil se přes La Manche, vylodil se v Anglii a zaútočil. S anglickým vojskem se střetl (stále ještě v roce 1066) v bitvě u Hastings, kde Harold padl po tom, co byl šípem zasažen do oka (to je ale možná jen legenda).

  TAPISÉRIE Z BAYEUX

70 metrů dlouhá tkanina, na níž jsou vyšity obrázky všech podstatných událostí týkajících se invaze Normanů do Anglie. Některé výjevy z ní můžete vidět napravo (na mobilních zařízeních dole pod textem).

Králem se stal Vilém, nově zvaný "Dobyvatel". Zkonfiskoval veškerou anglickou půdu a rozdělil ji svým věrným normanským šlechticům (čímž sem přinesl feudalismus) a všechny informace o tom, co komu patří, si nechal zapsat do spisu zvaného Domesday book [Důmzdej buk].

No a následujících 150 let se Normané mísili s Anglosasy.


  VPŘED

Anglické dějiny by prostě bez Francie vůbec nebyly tak zajímavé, a to platí i o následujících staletích před stoletou válkou.

Jirka


Statue d'Alfred le Grand à Winchester

Alfréd Veliký

England 878

Anglie v roce 878, šedivě jsou označeny oblasti Keltů, světle okrově pak Danelaw - oblast, kterou ovládali Vikingové

BayeuxTapestryScene37

Normané se připravují na invazi do Anglie (výjev z tapisérie z Bayeux)

Bayeux Tapestry scene57 Harold death

Harold (nalevo) je zasažen šípem do oka v bitvě u Hastings (výjev z tapisérie z Bayeux)Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.