.

ROMÁNSKÝ SLOH 


Ve středověku Evropou hýbaly dva umělecké směry - v 10. století se žačal šířit románský sloh a koncem 12. století ho pomalu začala nahrazovat gotika. Románský sloh se nejprve objevil v jižní a západní Evropě a k nám do střední Evropy se dostal až ve 12. století. Ve východní Evropě o něj nestáli vůbec, tamní kultura a umění byly dlouhodobě pod vlivem Byzancie. Hlavním zdrojem a nositelem kultury byla církev, takže všechny hezké budovy i obrazy měly něco společného s náboženstvím.

Rotundy a baziliky se silnými zdmi

Stavělo se z nejdostupnějších materiálů a těmi bylo dřevo a kámen. Zdi románských staveb jsou masivní (někdy až metr silné) jen s několika malinkatými okýnky. Klenby, okýnka a vlastně tak nějak všechno má tvar oblouku, občas narazíte na zdobený sloup nebo portál. Významější budovy mohou mít kopule a stropy a zdi pomalované freskami. Nejtypičtějšími románskými stavbami jsou samozřejmě ty církevní - hlavně rotundy a baziliky.

Rotunda je menší stavba s kruhovým půdorysem a kuželovou střechou, v jejíž špičce bývá ještě "lucerna" - malé okýnko, aby nebyla uvnitř úplná tma. K rotundě může být nalepená ještě jedna až tři menší rotundičky, kterým se říká "apsidy". Pokud je jen jedna, vždycky míří na východ. U nás najdete třeba románskou rotundu sv. Jiří na Řípu, sv. Martina na Vyšehradě nebo sv. Longina poblíž Štěpánské ulice v Praze. Zajímavá je rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě, která je zevnitř od podlahy až ke stropu pomalovaná freskami.

Bazilika je větší budova obdélníkového půdorysu, který je rozčleněn do několika "lodí" oddělených pilíři. Na vchodové straně bývají často dvě věže, na druhém konci mohou být ke stavbě opět nalepeny apsidy. Okna jsou i zde oblouková, ale střecha už bývá hranatější. Románský je třeba interiér baziliky sv. Jiří na Pražském hradě nebo část baziliky v Třebíči. Nejznámější románskou bazilikou je pravděpodobně ta s šikmou věží v italské Pise.

Románské jsou také mnohé kláštery, hrady (románské základy mají třeba Křivoklát a Loket), tvrze, šlechtické domy nebo třeba most v Písku. Románský byl i Juditin most, který stál tam, kde dnes Karlův.

Sochy a obrazy jako "Bible chudých"

  BIBLIA PAUPERUM

Latinsky to znamená "bible chudých" a jde vlastně o obrázkou bibli, z níž mohou čerpat i negramotní. Číst totiž ve středověku uměl málokdo a tak se víra šířila kázáními a právě obrazy a sochami.

"Sochy" jsou možná silné slovo, šlo spíše o plastické vlysy ve výklencích, tesané z vápence, pískovce nebo dřeva. Co se malířství týče, ilustrovaly se knihy a malovaly se fresky. Dále vznikaly tapiserie (tkané koberce na zeď) a mozaiky (obrázky složené z vyskládaných barevných kostiček).


  VPŘED

Co se uměleckých slohů týče, následuje tedy gotika.

Jirka


Praha, rotunda svatého Martina (2012)

rotunda sv. Martina na Vyšehradě - napravo jedna apsida, nahoře lucerna

Cathedral and Campanary - Pisa 2014 (2)

románská bazilika a Šikmá věž v Pise v Itálii

Biblia pauperum (Resurrection)

ilustrovaná bibleNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.