.

BYZANTSKÁ ŘÍŠE 


Byzantská říše bylo jen pokračování Východořímské říše po pádu té Západořímské, to znamená od roku 476 n.l. Byzantská se jí říká podle řeckého města Byzantion, které stálo tam, kde dnes Istanbul, a bylo centrem této říše.

  ZPÁTKY

Západořímská a Východořímská říše se oddělovaly postupně během dominátu.

Justinián I. Veliký

Justinián I. Veliký v 6. století s vizí obnovení Římské říše Byzanc postupně rozšiřoval - k Balkánskému poloostrovu, Malé Asii a Egyptu připojil ještě okolí dnešního Tuniska v severní Africe, odkud vyhnal Vandaly (ti sem přiběhli během stěhování národů z Polska, víc se o nich dozvíte v kapitole Dominát a zánik impéria), pak si roku 550 přivlastnil celou Itálii (kterou ovlivnil byzantskými mozaikami) a kousek na jihu Hispánie (dnešního Španělska).

Jelikož ale Justinián hodně utrácel, běžní obyvatelé měli nedostatek vody a museli si kupovat předražené obilí, pročež se začali bouřit. Justinián tato povstání krutě a krvavě potlačoval. V roce 533 byl dopsán Justiniánův zákoník (Corpus Iuris Civilis) založený na římských zákonech, který dodnes musí studovat všichni právníci, a za Justiniána byl také postaven chrám Boží moudrosti Hagia Sofia s antickou kupolí. Justinián také zavedl "caesaropapismus" (ze slov "caesar" - císař a "papa" - papež) - to znamená, že císař byl zároveň nejvyšším představitelem církve a oba světy tak mohl jednoduše ovlivňovat.

Dalším králům se v sedmém a osmém století už tolik nedařilo - Byzanc ztrácela území a musela se bránit Avarům, Bulharům a Slovanům ze severu, Peršanům z východu a Arabům z jihovýchodu.

  ŘECKÝ OHEŇ

"Řecký oheň" byla obranná zbraň Byzantinců. Jde o zápalnou směs ledku a síry, která hoří i ve styku s vodou.

Vzdělanost a kultura

Byzantská kultura i vzdělanost byly tehdy na vyšší úrovni, než kdekoliv v západní Evropě, a ovlivnily i Velkou Moravu a Kyjevskou Rus. Mluvilo se zde řecky, centrem vzdělanosti byly stále ještě Athény. Byzantské stavby byly plné náboženských mozaiek a "ikon" - obrázků svatých. Kromě chrámu Hagia Sofia najdete byzantské chrámy třeba i v Ravenně (která byla centrem té italské části Byzance) a v Kyjevě.

Křesťanství dvakrát jinak

V roce 830 se v Byzanci ortodoxní křesťanství stalo jediným náboženstvím a roku 863 z Byzantské říše odešli Cyril a Metoděj na Velkou Moravu. Římskokatolická (západní) církev používající latinu se od té byzantské ortodoxní, která kázala řecky, stále vzdalovala a různé náboženské otázky pojímala jinak. V roce 1054 se obě církve oddělily úplně - tomu se říká "církevní schizma".

V 10. století se Byzanc ještě na chvíli vzchopila, ale o století později už úplně podlehla seldžuckým Turkům.Jirka


Byzantine Empire animated

vývoj byzantského území

Meister von San Vitale in Ravenna

Justinián I. Veliký

Greekfire-madridskylitzes1

použití řeckého ohně

Hagia Sophia Mars 2013

Hagia Sofia, chrám Boží moudrostiNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.