.

RYTÍŘSKÉ ŘÁDY 


Celé křížové výpravy jsou o tom, jak se římskokatolická církev snažila znovu získat Svatou zemi (hlavně Jeruzalém). K tomu byla samozřejmě potřeba nějaká vojenská síla, a tak se začali mniši uskupovat do prvních rytířských řádů (za křížových výprav se jim také říkalo "křižácké řády"), jejichž úkolem byl právě boj za křesťanství, pomoc a ochrana křesťanských poutníků atp. Některé rytířské řády existují dodnes a soustředí se na charitu (např. řád Maltézských rytířů).

  ZPÁTKY

O křížových výpravách si můžete přečíst v samostatné kapitole.

  POJEM RYTÍŘ

Rytíř byl středověký bojovník a šlechtic, který si mohl dovolit vlastnit koně, kroužkové brnění, přilbu, štít, meč a kopí a který nějak prokázal svou statečnost a chrabrost, za což byl "pasován na rytíře". Složil přísahu statečnosti (odhodlanost účastnit se bojů a válek), věrnosti (poslouchání pána a plnění slibů) a štědrosti (nehromadění majetku) a pak získal vlastní erb a mohl se účastnit rytířských turnajů, kde se kromě boje soutěžilo třeba i v tanci a recitaci. Většina rytířů bojovala pro svého pána, zatímco členové rytířských řádů vždy jen za křesťanství.

Templáři

Řád Templářů byl založen ve Francii v roce 1120, tedy po první křížové výpravě. V erbu měli červený kříž na bílém poli. Původním úkolem templářů bylo chránit poutní cestu z přístavu Jaffa do Jeruzaléma, ale řád se rozšířil a zanedlouho se účastnil mnoha bojů a chránil celé Jeruzalémské království. Jelikož templáři podléhali přímo papeži, nemuseli se řídit žádnými místními zákony, což jejich morálce moc nepomáhalo. Lidé si začali k řádu ukládat své peníze a templáři nezdravě bohatli. Nakonec je král Filip IV. Sličný nařkl z kacířství a papež vydal roku 1312 bulu, která řád zrušila. Členové uprchli třeba do Skotska a Portugalska a veškerý majetek řádu přešel na Johanity.

Johanité

Johanité jsou zástupci Řádu maltézských rytířů. Na počátku jejich historie byla skupinka kupců z italského Amalfi, kteří vybudovali špitál v Jeruzalémě (později zasvěcený sv. Janu Křtiteli) s kapacitou pro 2000 chorých a zraněných. To bylo v roce 1050, tedy ještě před vypuknutím křížových výprav. Ke špitální funkci časem přibyla i funkce vojenská - Johanité se pod vlajkou bílého kříže v červeném poli začali přesouvat po Středomoří. Ve třináctém století odpluli na Kypr, pak dobyli Rhodos a v šestnáctém století přesídlili na Maltu, kterou jim papež udělil v léno - proto se jim říká "maltézští". Jako charitativní organizace fungují dodnes, během obou světových válek například vypravovali sanitární vlaky. Mezi rytíře tohoto řádu patří i známé osobnosti dneška - například Karel Schwarzenberg a Jiří Lobkowicz. Po celou dobu bylo mottem řádu "Tuitio fidei et obsequium pauperum", tedy "ochrana víry a služba potřebným".

Němečtí rytíři

Řád německých rytířů vznikl koncem 12. století a také se podílel na taženích v rámci křížových výprav, ale ještě důležitější roli hrál o něco později. Začátkem 13. století jim polský kníže za pomoc s obranou hranic daroval kousíček své země a pak už jen sledoval, jak se rytíři rozpínají a díky zfalšovaným papežským listinám získávají vliv v dalších a dalších územích. V roce 1283 si Němečtí rytíři podmanili i Prusko a založili vlastní Německý řádový stát. O stovku let později už jim patřilo celé Pobaltí od Rusů až po Svatou říši římskou. V průběhu 15. a začátku 16. století ale začal řád opět slábnout pod tlakem Litvy a Polska a roku 1525 ztratil i poslední území. I přesto existuje a funguje dodnes, stále se symbolem černého kříže na bílém erbu.Jirka


Saladin and Guy

templářští rytíři po bitvě u Hattinu

KnightsTemplarPlayingChess1283

Templáři hrají šachy

Coat of arms of the Sovereign Military Order of Malta (variant)

dnešní znak Maltézského řádu

Teutonic Order 1410

mapa Pobaltí v roce 1410, Německý řádový stát vyznačen všemi oranžovými odstínyNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.