.

BAROKO V NĚMECKU 


  ZPÁTKY

Obecné povídání o barokní literatuře hledejte tady.

Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen (1621-1676)

Hans Jakob Christoffel von GRIMMELSHAUSEN [Kristofl fon Grimlshauzn] pocházel z rodiny řemeslníků, jako mladý se nedobrovolně účastnil třicetileté války ale ve službě si vydělal, a tak se z ní mohl vykoupit. Pak dělal písaře, hostinského, správce hradu a dokonce starostu.

Jeho román Dobrodružný Simplicius Simplicissimus je napsaný v ich formě – hlavní postava jménem Simplicius Simplicissimus (neboli "Nejprostší Prosťáček") líčí krutosti třicetileté války očima naivního mladíka. Vojáci vyplení jeho vesnici, on uteče do lesa a tam potká poustevníka, který je ve skutečnosti jeho otcem. Potom se Simplicius vydá do světa, ale je světem tak znechucen, že se nakonec taky stane poustevníkem. Kniha má prvky pikareskního románu, protože hlavní postava je sarkastická a škodolibá, a navíc je tu motiv putování. Velmi často taky používá přirovnání, těch je v knize několik stovek.

Andreas Gryphius (1616-1664)

Andreas GRYPHIUS [Gryfius] byl autorem poezie i tragédií, ale nejvýznamnější jsou jeho sonety s typicky barokními prvky.Maruška


Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen

Hans Jakob Christoffel von GrimmelshausenNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.