.

BAROKO OBECNĚ 


Barokní literatura je spojena hlavně se Španělskem a Itálií, se silnou rekatolizací a se 17. stoletím. Rozšířila se ale po celé Evropě a doznívala ještě v polovině 18. století. Termín "baroko" byl zpočátku hanlivý a označoval něco negativního – tohle slovo vzniklo z portugalského "barroco", což znamená "nepravidelná, pokažená perla", a to je možná odvozené z latinského slova pro "bradavice".

  ZPÁTKY

Baroko nastoupilo po renesanci.

  BAROKO V DĚJEPISE

Tady popisujeme hlavně knížky. Jestli vás zajímají spíš kostely, sochy andílků nebo vážná hudba, máme ještě dějepisnou kapitolu Baroko.

Silná víra v těžkých časech

V 17. století se Evropa potýkala s několika různými katastrofami – morové epidemie, zvláštní ochlazení, špatná úroda, třicetiletá válka – a tak se nemůžeme tehdejším Evropanům divit, že ty optimistické renesanční myšlenky nahradily pocity nejistoty a bezmoci a že se místo ke svému rozumu obraceli k Bohu. Víra, emoce a city se znovu objevují i v tvorbě, často je připomínána smrt, zvyšuje se úloha duchovnosti a mysticismu, tedy víra v zázraky a nadpřirozeno. Velký vliv měla teď i v literatuře římskokatolická církev.

  POJEM REKATOLIZACE

Rekatolizace je přesvědčování nekatolíků, aby se vrátili k římskokatolické víře. Nejvíc se takhle katolická církev (a především jezuité) snažili rozšířit katolickou víru a posílit svůj vliv právě v dobách baroka, u nás konkrétně po bitvě na Bílé hoře pod vládou Ferdinanda II. Přechod ke katolictví se vynucoval různými způsoby – nekatolíkům byl odebírán majetek, vznikaly pro ně nové tresty, nesměli se například ženit a vdávat s katolíky, často byli nuceni emigrovat a někdy je dokonce mučili až k smrti. S rekatolizací šla ruku v ruce také cenzura a díla několika velkých českých autorů byla zakázána.

Velkolepost a kontrasty

Typická je pro baroko monumentalita a velkolepost – je to poznat nejen na impozantních stavbách a nádherných sochách, ale i v textech: ty barokní se snaží člověka ohromit, překvapit nebo i zastrašit a používají se například rozsáhlé a okázalé metafory. Dále je typický symbolismus a silné kontrasty například mezi Bohem a člověkem - člověk je oproti Bohu nicotný, bezmocný, slabý. Co se žánrů týče, autoři se často vraceli k těm středověkým, to znamená k eposům, legendám, alegoriím, k duchovním písním nebo třeba k naučné literatuře.

Baroko v Evropě

Konkrétní autory a jejich díla najdete v jednotlivých kapitolách podle států:


  VPŘED

Všechny zbarvené státy a jména jsou odkazy na kapitoly o nich.

  BAROKNÍ FILOZOFIE

Nebo je snad libo nějakou barokní filozofii?

Maruška, Castillo
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.