.

BAROKO OBECNĚ 


Barokní literatura je spojena hlavně se Španělskem a Itálií, se silnou rekatolizací a se 17. stoletím. Rozšířila se ale po celé Evropě a doznívala ještě v polovině 18. století. Termín "baroko" byl zpočátku hanlivý a označoval něco negativního – tohle slovo vzniklo z portugalského "barroco", což znamená "nepravidelná, pokažená perla", a to je možná odvozené z latinského slova pro "bradavice".

  ZPÁTKY

Baroko nastoupilo po renesanci.

  BAROKO V DĚJEPISE

Tady popisujeme hlavně knížky. Jestli vás zajímají spíš kostely, sochy andílků nebo vážná hudba, máme ještě dějepisnou kapitolu Baroko.

Silná víra v těžkých časech

V 17. století se Evropa potýkala s několika různými katastrofami – morové epidemie, zvláštní ochlazení, špatná úroda, třicetiletá válka – a tak se nemůžeme tehdejším Evropanům divit, že ty optimistické renesanční myšlenky nahradily pocity nejistoty a bezmoci a že se místo ke svému rozumu obraceli k Bohu. Víra, emoce a city se znovu objevují i v tvorbě, často je připomínána smrt, zvyšuje se úloha duchovnosti a mysticismu, tedy víra v zázraky a nadpřirozeno. Velký vliv měla teď i v literatuře římskokatolická církev.

  POJEM REKATOLIZACE

Rekatolizace je přesvědčování nekatolíků, aby se vrátili k římskokatolické víře. Nejvíc se takhle katolická církev (a především jezuité) snažili rozšířit katolickou víru a posílit svůj vliv právě v dobách baroka, u nás konkrétně po bitvě na Bílé hoře pod vládou Ferdinanda II. Přechod ke katolictví se vynucoval různými způsoby – nekatolíkům byl odebírán majetek, vznikaly pro ně nové tresty, nesměli se například ženit a vdávat s katolíky, často byli nuceni emigrovat a někdy je dokonce mučili až k smrti. S rekatolizací šla ruku v ruce také cenzura a díla několika velkých českých autorů byla zakázána.

Velkolepost a kontrasty

Typická je pro baroko monumentalita a velkolepost – je to poznat nejen na impozantních stavbách a nádherných sochách, ale i v textech: ty barokní se snaží člověka ohromit, překvapit nebo i zastrašit a používají se například rozsáhlé a okázalé metafory. Dále je typický symbolismus a silné kontrasty například mezi Bohem a člověkem - člověk je oproti Bohu nicotný, bezmocný, slabý. Co se žánrů týče, autoři se často vraceli k těm středověkým, to znamená k eposům, legendám, alegoriím, k duchovním písním nebo třeba k naučné literatuře.

Baroko v Evropě

Konkrétní autory a jejich díla najdete v jednotlivých kapitolách podle států:


  VPŘED

Všechny zbarvené státy a jména jsou odkazy na kapitoly o nich. A jestli chcete předbíhat, tak dalším (nejen) literárním směrem bude klasicismus.

  BAROKNÍ FILOZOFIE

Nebo je snad libo nějakou barokní filozofii?

Maruška, Castillo
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.