.

HUSITSKÁ LITERATURA 


Období husitů, to je konec 14. a první polovina 15. století. Ve společnosti dochází ke stále větším rozporům, hlavně kvůli mravnímu úpadku církve. Různí myslitelé a kazatelé se proto snaží o její nápravu (neboli reformu), s čímž souvisí i čím dál tím větší zájem o Bibli, nedávno poprvé přeloženou do češtiny.

Mizí duchovní a rytířská epika i vysoký styl literatury a do popředí se dostávají satira, duchovní písně a modlitby a traktáty (učená pojednání a náboženské úvahy). Přetrvávají kroniky a důležitá jsou kázání – živé slovo je velmi působivé, má informační a agitační funkci. Česká literatura je konečně psaná opravdu česky (vrcholí proces počešťování) a také přístupnější a srozumitelnější formou (demokratizace a laicizace).

  ZPÁTKY

Předchozí období české literatury jsme nazvali jako dobu Karla IV.

Husovi předchůdci

Mezi kazatele, kteří usilovali o nápravu náboženské situace, patřili ještě před Janem Husem třeba:

Mistr Jan Hus osobně

Jan HUS se narodil v roce 1371 v Husinci do chudé rodiny. Zajímalo ho náboženství, vystudoval teologickou fakultu Karlovy univerzity a inspiroval se Angličanem Johnem Wycliffem. Roku 1400 se stal knězem, ale kvůli svým kázáním v Betlémské kapli se dostal do sporu s církví – kritizoval totiž její mravní úpadek a zištnost. Byl proto pronásledován, dán do klatby, vykázán z Prahy a nakonec 6.7.1415 upálen.

  HUSITSTVÍ

Moc stručné? Chtěli byste víc informací o Husovi a husitství? Není problém, dějepisná kapitola je jen jeden klik odtud.

Mistr Jan Hus napsal mnoho děl v latině...

Písně z dob husitských bojů

Za husitských válek se rozvíjel sborový zpěv - zpívaly se hlavně husitské chorály.

Mnoho bojových písní bylo shromážděno ve zpěvníku zvaném Jistebnický kancionál, našli byste tu i písně Ktož jsú boží bojovníci (jejímž cílem bylo dodat vojákům odvahu, motivovat je k boji a zároveň vyděsit nepřátele) a Povstaň, povstaň, veliké město pražské (vyzývající k boji proti Zikmundovi). Další tři antizikmundovské skladby obsahoval Budyšínský rukopis, jmenují se: Žaloba Koruny české, Porok Koruny české (proti korunovaci Zikmunda) a Hádání Prahy s Kutnou Horou. Ta poslední je alegorickým sporem (polemikou) husitů a jejich nepřátel, Praha zde vystupuje jako kráska a Kutná Hora jako nevzhledná žena.

Dalším důležitým dokumentem z doby husitských válek byl Žižkův vojenský řád – kázeňský řád pro husitské bojovníky s vysokými morálními požadavky a tvrdými tresty.

Petr Chelčický a jednota bratrská

Petr CHELČICKÝ působil v době "polipanské", to znamená po porážce v bitvě u Lipan, ke které došlo 1434. Byl to zeman (nižší šlechtic) a neměl vystudované žádné školy, učil se sám a odmítal potřebu vyššího vzdělání. Kritizoval společnost a nepodporoval husitské boje, obhajoval pasivitu a pokoru - říkal, že by se nemělo odporovati zlu zlem.

Na základě jeho myšlenek vznikla roku 1457 tzv. jednota bratrská - protestantská evangelická církev, jejíž členové zdůrazňovali víru, lásku a naději. První jednotu bratrskou založil Řehoř Krajčí a později byl členem např. i Jan Amos Komenský. Po roce 1620 byla jejich činnost prakticky nemožná, znovu byla jednota obnovena v 18. století a v Čechách a Moravě začala znovu působit v 19. století.

Chlečický napsal traktát O trojím lidu, kde odsuzoval dělení společnosti na tři stavy (kněžský, vojenský a robotný), kritizoval církev a majetek a toužil po spravedlivé společnosti. Další traktát s názvem O boji duchovním také zastává názor nepřípustnosti jakéhokoliv ozbrojeného boje, respektuje pouze "boj duchovní".výpisky poslala Hanka
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.