.

LITERATURA ZA KARLA IV. 


Na úvod rychlokurz o Karlu IV.: syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, český král (1346 - 1378), císař Svaté říše římské a panovník mnoha dalších zemí, velmi vzdělaný, schopný diplomat, ovládal pět jazyků, snažil se o rozkvět českého státu po všech stránkách, dal postavit mnoho důležitých staveb (Karlův most, Karlova univerzita, Karlův štejn, ...), podporoval umění a samozřejmě i literaturu, psal si třeba s italskými umělci a sám napsal několik děl v latině, např. vlastní životopis Vita Caroli.

  ZPÁTKY

Počátky české literatury najedete tu.

  KAREL IV.

Nestačil vám rychlokurz a zajímalo by vás víc o Karlu IV. a jeho době? Jak je libo, tady je odkaz přímo pro vás.

Legendy

Legendy byly v té době velmi oblíbené, tvoření legend se říká "legendistika". Existovaly legendy dvojího typu:

  1. nižší – srozumitelný, obyčejný styl (o sv. Prokopovi, o sv. Vojtěchu)
  2. vyšší – náročná, vybroušená forma, vyšší styl, spousta symboliky (o sv. Kateřině)

Veršovaná Legenda o sv. Prokopovi vypráví o osudech sv. Prokopa od narození do smrti, třeba o tom, jak založil Sázavský klášter a stal se prvním opatem benediktinů. Prokop je v legendě líčen jako poustevník, lidumil a ochránce Čechů před rozpínavostí cizinců. Jazykově i tematicky je tato legenda bližší lidovým vrstvám, proto patří do kategorie nižšího stylu.

Legenda o sv. Kateřině vypráví o lásce krásné a učené dívky Kateřiny z Alexandrie ke Kristovi. Kateřina obhajovala křesťanství a stala se patronkou Karlovy univerzity. Tato legenda je také veršovaná, ale psaná vysokým stylem. Vyžívá se v líčení hrůz, dominuje fantastika.

  DĚJ DÍLA "LEGENDA O SV. KATEŘINĚ"

Kateřininým mužem se chtěl stát pohanský císař Maxencius, ale Kateřina ho odmítla. Před 50 pohanskými učenci obhájila křesťanskou víru a tito učenci byli zaživa upáleni, protože nedokázali odpovědět. Kateřina obrátila na svou víru i císařovu manželku, ale pak byla pro svou víru mučena a nakonec sťata.

Společenská satira

Sociální (společenská) satira zesměšňuje jevy ve společnosti a ostře kritizuje sociální a hospodářské poměry, třeba lidskou nepoctivost. Často byla veršovaná.

ŽÁKOVSKÁ (VAGANTSKÁ) POEZIE

Tento žánr je spojený s typickým prostředím univerzit. Jde o poezii plnou rozmaru, erotiky a výsměchu různým vrstvám společnosti. Jazyk charakterizuje postavy – některé mluví spisovně až knižně, jiné naopak hovorově až vulgárně. Mezi příklady žákovské poezie patří Podkoní a žák, Píseň veselé chudiny a Svár vody s vínem.

Námětem satiry Podkoní a žák je ironický spor mezi panským služebníkem (podkoní) a vysokoškolským studentem (žák). Setkávají se náhodně v krčmě a jeden před druhým vychvaluje své postavení, přičemž vychází najevo bída obou. Celé dohadování končí rvačkou, aniž by byl spor rozsouzen. Dílo má formu dialogu a je psáno jednoduchým přístupným jazykem.

Píseň veselé chudiny s nadhledem, vtipem, ironií a ve verších popisuje bídu.

V Hradeckém rukopisu od neznámého autora se poprvé kritizují nejen nedostatky světského, ale i církevního života a také měšťanstva, nechybí ani kritika knížat a vyšších vrstev. Mezi nejznámější z jedenácti skladeb patří Desatero kázanie Božie (útok na hříšníky) a Satiry o řemeslnících a konšelích (kritika chování řemeslníků).

  POJEM MAKARONISMUS

Makaronismus, makaronština, nebo také "makarónské verše" znamená kombinování dvou jazyků v jednom díle, často jde konkrétně třeba o střídání českých a latinských veršů. Poprvé se objevil v této době, ale používal jej i Karel Havlíček Borovský.

SATIRICKÉ DRAMA

Dramata se u nás objevila až ve 14. století a navíc to nebylo drama v pravém slova smyslu – původní vážné téma hry se změnilo v nezávazný humor a text byl čten lidovým jazykem. V kostelech se také hrály výjevy z Bible – narození Ježíše Krista, zmrtvýchvstání apod. - a studenti hráli velikonoční hry, které se ale pro svou nepatřičnost přesunuly z kostelů pryč.

Dochoval se zlomek jedné takové velikonoční hry - Mastičkář. Tato hra kritizuje šarlatánství lékařů a prodavačů, původně vážné téma se mění na komedii a náboženské téma se mění na světské. Má latinský motiv a obsahuje kontrast spisovné mluvy s hovorovým jazykem a vulgarismy.

  DĚJ DÍLA "MASTIČKÁŘ"

Tři Marie jdou pro vonné masti, protože chtějí balzamovat Kristovo tělo. Je zde popsáno středověké tržiště a šarlatánský prodavač mastí. Mastičkář Postrpalk je vzdělaný, ale zištný, má rád peníze. Jeho pomocník Rubín je výřečná lidová postava, která nabízí a vychvaluje Postrpalkovy masti.

Bajky

Mezi známé bajky z doby Karlovy patří Bajka o lišce a džbánu a Nová rada od Smila FLAŠKY z Pardubic. Ve druhém zmiňovaném díle zvířata radí králi - lvovi - jak má vládnout jako ideální panovník.

Překlady zábavné prózy

Zábavná próza do Čech dorazila ze západní Evropy. Tristram a Izalda je nejdelší staročeská veršovaná skladba. Jde o zpracování francouzského rytířského eposu Tristan a Isolda, což je téma, které převzaly mnohé evropské literatury. Trojánská kronika je překlad latinského románu a obsahuje velmi čtivé příběhy o dobytí Tróje a postavách, které s tím měly co do činění.

Dvorská lyrika

Milostné světské písně, které se blížily dvorské lyrice - dominuje v nich kult ženy a láska je chápána jako služba vyvolené dámě. Příkladem je Závišova píseň – milostná píseň žáka, který se zamiloval do labutě.

Odborná próza

Co se odborné prózy týče, vznikaly například kroniky, slovníky a právnické spisy.

Mistr KLARET (vlastním jménem Bartoloměj z Chlumce) byl autorem veršovaných slovníků češtiny, které vytvářel pro své žáky. Byly přeloženy z latiny a obsahovaly kolem 10 000 staročeských slov.

Z právnických spisů zmiňme ONDŘEJE z Dubé - to byl velký znalec zemského práva, jehož výklady byly poměrně pokrokové.


  VPŘED

Pokračovat můžete do doby husitů.

výpisky poslala Hanka
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.