.

POČÁTKY REALISMU U NÁS 


S končícím národním obrozením začala česká literatura reagovat na současné politické dění. Proto se začala rozvíjet žurnalistika a spisovatelé se snažili o co nejpřesnější popisy - snažili se o realismus, jak se koneckonců celému tomuto směru říkalo.

  ZPÁTKY

Základní znaky a myšlenky realismu najdete v kapitole Realismus obecně. A pokud se potřebujete zorientovat v českém realismu, doporučujeme kapitolu Realismus u nás obecně. Do té doby u nás probíhalo národní obrození, konkrétně jeho romantická fáze.

Karel Havlíček Borovský (1821 - 1856)

Karel HAVLÍČEK BOROVSKÝ se narodil v nynější Havlíčkově Borové se jménem Karel Havlíček. Přídomkem "Borovský" jen podepisoval své články.

Odjel do Prahy, aby mohl studovat filozofii na univerzitě, ale brzy přešel na arcibiskupský seminář, aby se mohl stát vlasteneckým knězem. Jelikož se však nebál kritizovat vše, co se mu nelíbilo, zanedlouho byl ze semináře vyloučen. S ideou panslavismu odjel do Moskvy jako vychovatel, ale jakmile zjistil, že jsou české představy o Rusku dosti zkreslené a hlavně zidealizované, přešel k "austroslavismu" - myšlence budoucnosti ve společnosti Rakouska, spíše než se zbytkem Slovanů.

Psal anekdoty do rubriky Česká včela v Pražských novinách, které se seriózně soustředily na politiku, a pak začal vydávat vlastní ostře satirickou přílohu zvanou Šotek. Když byly Pražské noviny rakouskou vládou zrušeny, přestěhoval se do Kutné Hory, kde vydával časopis Slovan - poslední ostrůvek svobodné žurnalistiky. Na nátlak Rakouska se Slovanem asi po roce přestal, ale i přesto byl v prosinci 1851 v Německém Brodě zatčen a deportován do Brixenu (to je v dnešních italských Alpách), kde sice dostával plat vyššího úředníka a bydlel v luxusním hotelu, ale byl pod dohledem a nemohl svobodně psát. Po čtyřech letech podepsal slib, že už nikdy nebude literárně působit, a byl proto propuštěn. Brzy mu ale zemřela žena a čeští vlastenci (s výjimkou Boženy Němcové) se k němu po návratu otočili zády. Do roka zemřel na tuberkulózu i sám Borovský.

Jedním z děl Borovského byla kritika Tylova díla Poslední Čech, která Borovského tehdy docela proslavila. Podle něj by se mělo přestat o vlastenectví mluvit, ale začít něco dělat. Tyrolské elegie jsou autobiografickou básní. Elegie je žalozpěv o smutně laděné události, ale tato elegie Borovského je netradiční - nadnesená, kritická a satirická. Křest svatého Vladimíra je nedokončené, ale i tak nejrozsáhlejší dílo čerpající z ruské literatury 12. století. Vypráví o ruském caru Vladimírovi, který krutě zaváděl křesťanství.

Dalšími díly jsou Epigramy - sbírka krátkých veršovaných satirických básniček nebo Obrazy z Rus.

Božena Němcová (1820? - 1862)

Rodné jméno této spisovatelky je Barbora PANKLOVÁ, jméno si pak změnila a příjmení NĚMCOVÁ dostala po manželovi. Rok narození neznáme jistě - sama Němcová uváděla, že se narodila roku 1820, ale jelikož víme, že do školy nastoupila už roku 1824, reálnější je rok narození 1817. Víme, že ji vychovávala rodina Panklových - kočí a služebná. Spekuluje se i o tom, že byla Barbora dcerou sestry jisté kněžny, jelikož se jí dost podobala. Dětství každopádně prožila v Ratibořicích s babičkou Magdalénou Novotnou, která ji možná inspirovala k sepsání jejího nejznámějšího díla. Potom ji vychovával úředník, u něhož se vzdělala. Na nátlak matky se brzy vdala za vlastence a celníka Josefa Němce, jehož povolání vyžadovalo časté cestování. Boženě Němcové se to moc nelíbilo, ale poznala díky tomu české vesnice. Měli spolu čtyři děti. Pražští vlastenci ji přijali s nadšením, jelikož jim do té doby chyběla česká ženská autorka (tou dobou psala z žen jen Magdalena Dobromila Rettigová, která ale psala kuchařky a návody pro švadleny, takže žádný umělecký zázrak). Vlastence to ovlivnilo natolik, že se někteří začali podepisovat ženskými pseudonymy, aby to vypadalo, že máme i české spisovatelky. S Boženou Němcovou je spojován tragický osud nešťastného manželství, ale úplné neviňátko nebyla ani ona - sama měla poměrně dost vztahů najednou. Zemřela v Praze.

V dílech Boženy Němcové najdeme prvky romantismu, realismu i biedermeieru. V duchu biedermeieru především vychovávala - vyzdvihovala dobré vlastnosti Čechů a nabádala k dobrému chování. Nejprve psala vlastenecké a feministické básně a novinové články. Pak napsala Národní báchorky a pověsti a Slovenské pohádky a pověsti. Byly celkem kruté a drastické, jelikož tehdy ještě nebyly určeny pro děti. Dalším dílem jsou realistické Obrazy z okolí domažlického, což je soubor článků do časopisu Květy o domažlických zvycích, krojích, o nářečí, ale i sociálních problémech tamních obyvatel.

Dále psala Němcová kratší prózu, třeba povídky, v nichž se zaměřovala na hledání dobrého člověka, kterého popisovala jako mravně čistého a vlasteneckého vesničana. Mezi takové povídky patří mimo jiné Divá Bára, Karla a Dobrý člověk. V delších povídkách (téměř až novelách) se zase soustředila na sociální otázky, hlavně na nespravedlivé uspořádání společnosti. Tahle složka je ještě realistická, ale všechny příběhy končí dobře, což už rozhodně realistická literatura není.

  DĚJ DÍLA "DIVÁ BÁRA"

Divá Bára žila se svým otcem, matka jí zemřela a ve vesnici se začalo povídat, že je Bára dcerou polednice. To by totiž podle vesničanů vysvětlovalo její divé chování - nebála se ničeho, nevěřila povídačkám, prostě neodpovídala představám o tehdejší ženě. Jednou z jejích kamarádek byla Eliška, která se po návratu z Prahy Báře svěřila, že se tam zamilovala do mladého lékaře. Eliščina teta ale chtěla Elišku provdat za bohatého statkáře. Bára zjistila, že se tenhle statkář v noci bojí, a tak se převlékla za strašidlo, aby ho v noci vystrašila. Převlek byl ale odhalen a za trest měla Bára přespat v márnici. Jelikož byla nebojácná, tolik jí to nevadilo, ale ráno ji tam potkal myslivec a požádal ji o ruku. Bára se tak vrací do vesnice nikoliv pokořena, nýbrž zasnoubena. I Eliščina teta nakonec svolí ke sňatku Elišky s lékařem a všechno tak dobře dopadne.

  DĚJ DÍLA "KARLA"

Jistá vdova po vojákovi se vrátila do své rodné vesnice s malou Karlou, ale protože neměla peníze ani zázemí, obrátila se na rychtáře. Ten vdovu ubytoval a zaměstnal. V této chvíli se zjistilo, že Karla je ve skutečnosti kluk - Karel - převlečený za dívku, aby nemusel na vojnu. To vymyslela vdova, která neměla od smrti svého manžela vojáka vojnu v oblibě. Předstírání dívky fungovalo bez problémů, dokud se Karel nezamiloval do rychtářovic dcery. Nechtěl a nedokázal už žít v tajemství a nakonec odešel do Prahy na vojnu.

Jednou z delších a složitějších próz ovlivněných realismem je V zámku a v podzámčí. Popisuje kontrast mezi životem v zámku a životem ve městečku pod ním.

  DĚJ DÍLA "V ZÁMKU A V PODZÁMČÍ"

V zámku bydlí hraběnka Skočdopolová, která si zámek i se šlechtickým titulem koupila (původně to totiž také byla jen měšťanka). Její život je bezstarostný, když už se o něco musí starat, je to maximálně její psík Joli. Oproti tomu v městečku v podzámčí je charakteristickou postavou tvrdě pracující krejčí, který si ke svým pěti dětem přibral ještě sirotka Vojtěcha. Celý kraj je napaden epidemií cholery, která postihne i hraběnku, což změní její charakter k lepšímu - postaví nemocnici, začne finančně pomáhat nemocným a zaplatí Vojtěchovi studia medicíny. Dílo tak opět končí ideálně, což realismu odporuje.

Babička aneb Obrazy z venkovského života se řadí někam mezi povídku a román, někdy se označuje za nedějovou prózu - kvality díla spočívají ve vyprávění, nikoliv v ději. Slovo "Obrazy" v názvu je důležité - dílo se vlastně skládá z jednotlivých obrázků spojených jen hlavní postavou. Babička je také prvním velkým evropským dílem, kde je hlavní postavou venkovanka. Předpokládá se, že je dílo částečně autobiografické - některé příběhy jsou založeny na skutečnosti, jiné jsou značně přikreslené. První pásmo popisuje život a práci na venkově, druhé pásmo se soustředí na popis přírody v různých ročních obdobích a na svátky a tradice. Najdeme zde znaky romantismu (postava Viktorky a její nešťastná láska), realismu (vesnický život a zvyklosti) i biedermeieru (nedějovost, zidealizovanost, výchovná povaha postavy babičky).

  DĚJ DÍLA "BABIČKA"

Na Starém bělidle kousek od Ratibořic žijí Proškovi. K nim přijede babička, aby vypomohla v domácnosti, protože si dcera našla zaměstnání na zámku a teď nemá tolik času na své děti. Babička měla vnoučata celkem čtyři, nejdůležitější byla nejstarší Barunka. Pracovitá a pokorná babička se rychle stala oblíbenou a začala ji respektovat i kněžna. Ráda vyprávěla o svém dramatickém životě, o tom, jak utekla s vojákem. Uběhne několik let a příběh skončí babiččinou smrtí a větou, kterou pronese o babičce kněžna: "Šťastná to žena!"

  VPŘED

Božena Němcová přispívala i do literární skupiny zvané májovci.

Jirka


Jan Vilímek - Karel Havlíček Borovský

Karel Havlíček Borovský

Kutná Hora, Vnitřní Město, Havlíčkovo náměstí, Havlíček 02

pomník Havlíčka Borovského v Kutné Hoře

Jan Vilímek - Božena Němcová

Božena Němcová

Praha, Slovanský Ostrov, pomník Boženy Němcové

socha Boženy Němcové na pražském Slovanském ostrově

Božena Němcová s dětmi roku 1852

fotografie Boženy Němcové s jejími dětmi

Adolf Kašpar Babička 085

ilustrace k Babičce od Adolfa KašparaNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.