.

REALISMUS U NÁS OBECNĚ 


Realismus se začal do české literatury plést už s koncem národního obrození, kdy literatura dostala nový úkol - reagovat na aktuální politiku a současné dění. Spolu s tím se logicky začala rozvíjet žurnalistika a snahy o co nejpřesnější popisy situací - a přesně to je realismus. Mezi první autory, kteří stáli stále ještě jednou nohou v romantismu, patří Karel Havlíček Borovský a Božena Němcová.

  ZPÁTKY

Můžete si nastudovat předcházející národní obrození, nebo přímo jeho poslední, romantickou fázi.

Padesátá léta

V roce 1848 byl poražen pokus o revoluci a začal "Bachovský absolutismus". Národní obrození se už utlumilo a nastaly "časy zaživa pohřbené". Významní literáti národního obrození začali umírat, novinařina i literatura byly cenzurovány, politická publicistika neexistovala vůbec. Maličkou nadějí 50. let byly Kytice a Babička. Do popředí vystupovali prorakousky smýšlející autoři, jejichž masově zaměřená díla už dnes nejsou významná. Neruda literaturu 50. let označil za "panenskou". Na konci 50. let byl Alexandr Bach odvolán z funkce a režim se začal uvolňovat.

Šedesátá léta

V 60. letech se začaly objevovat první politické strany, např. Národní strana, jejíž sympatizanti psali Národní listy, kterých se účastnili všichni podstatní doboví autoři. Důležitý byl i časopis Květy a Tyrš založil tělovýchovnou organizaci Sokol. Spolek Umělecká beseda sdružoval umělce a bylo otevřeno Prozatímní divadlo, kde se hrálo než se dostavělo Národní divadlo.

Májovci, ruchovci a lumírovci

V roce 1858 vyšla sbírka Almanach Máj. Skupina autorů, která se na ní podílela, je podle ní nazývaná májovci. A v 70. a 80. letech vstoupily do literatury další dvě skupiny - ruchovci a lumírovci.

Kritický realismus

V 80. letech se u nás začal konečně rozvíjet i kritický realismus, nejvíc se projevoval až v letech devadesátých. Tehdejší autoři navazovali na Nerudu a používali drobnokresbu - nesnažili se vystihnout celou společnost, ale jen konkrétní motivy. Autoři se dělili do dvou tematických skupin - jedni psali venkovskou prózu, jiní historickou.

Autoři a díla

Konkrétní spisovatele, jejich životy a díla popisujeme v jednotlivých kapitolách:


  VPŘED

Všechny zbarvené pojmy jsou odkazy na podrobnější kapitoly.

Jirka
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.