.

REALISMUS OBECNĚ 


Světový realismus se začal v literatuře rozvíjet od poloviny 19. století a dozníval ještě ve 20. století. Počátky realistické literatury bychom hledali ve Francii. Realismus opět klade důraz na rozum a věří exaktním vědám. Právě ve druhé polovině 19. století věda a technika obrovsky pokročily (objev telefonu, rozšíření elektřiny do domácností, periodická soustava prvků, teorie evoluce), a to ovlivnilo i literaturu - už od počátku tu byly snahy prozkoumat člověka a jeho nitro a psychiku nejen vědecky, ale i spisovatelsky.

  ZPÁTKY

Realismu předchází romantismus.

Dvojí pohled na člověka

Člověk se původně považoval za přírodní bytost, která je ovlivněna jen dědičně a kterou nelze převychovat. Později přišly směry, které braly člověka jako entitu kulturní, která se formuje především výchovou. Realismus tyto dva pohledy spojil - předpokládal, že člověka stejnocenně ovlivňují geny i výchova.

Realismus jako odvěká tendence

Realismus vychází ze slova "realis", což v latině znamená "věcný", "skutečný" - zastánci realismu se snaží co nejpřesněji vyjádřit skutečnost. Realismus ale není jen umělecký směr, je to celá umělecká tendence, která existovala od pradávna - autoři se už od počátku věků snažili aspoň zčásti zachycovat skutečnosti věcně a reálně (už pravěcí lidé se snažili reálně zakreslovat zvěř). Realismus se projevoval zejména tehdy, když se společnost měla dobře, v méně šťastných dobách se naopak spisovatelé zaměřovali na emoce a city. Taková období se několikrát vystřídala - důraz na rozum byl důležitý už v renesanci, osvícenství a klasicismu.

Kritický realismus

Realističtí umělci často chtěli kritizovat (nepřemýšlet ideálně), ale věřili, že cíl své kritiky musí nejprve detailně poznat, nastudovat a pochopit, aby jej mohli objektivně, kriticky a komplexně popsat.

Kritický realismus je právě to, co se objevuje ve druhé polovině 19. století. Na rozdíl od běžného "realismu" (tedy reálného zobrazování skutečnosti) se snaží zachovávat kritický přístup.

Druhým proudem - extrémním a okrajovým - je naturalismus, který se z Francie rozšířil až na konci 19. století. Naturalismus se až vyžívá v nechutných "vědeckých" detailech.

Základní znaky

V realistické literatuře autor do příběhu díla nevstupuje, funguje jen jako pozorovatel. Časoprostor je zaměřen na přítomnost teď a tady (výjimečně s paralelami v minulosti). Zatímco v romantismu se literatura zaměřovala na rozervané a myšlenkově zajímavé postavy, realismus se snaží zachytit celou společnost, její charakterizovanou spodinu (chudáky, alkoholiky apod.) nebo prototyp průměrného člověka v prostředí, ve kterém se vyskytuje.

Autoři v realismu často tvořili dlouhá díla - třeba románové epopeje (sbírky klidně několika desítek románů). Objevuje se zde i lyrizované drama.

  POJEM TYPIZACE

Typizace je zobrazení typických lidských vlastností na jednom člověku. Typizované postavy se objevovaly už ve starší literatuře, příkladem je Don Quijote.

Realismus ve světě

Důležité spisovatele realismu a jejich díla najdete v jednotlivých kapitolách podle států:


  VPŘED

Všechny zbarvené státy jsou odkazy na kapitoly o realismu v nich.

Jirka
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.