.

REALISMUS V RUSKU 


Některé realistické znaky už bychom našli i u Puškina - realismus se zpočátku docela míchal s romantismem. Ruská realistická díla jsou navíc zajímavá tím, že hluboce zasahují do filozofie, které byl jinak v Rusku nedostatek.

  ZPÁTKY

Základní znaky a myšlenky realismu najdete v kapitole Realismus obecně.

Nikolaj Vasilijevič Gogol (1809 - 1852)

Nikolaj Vasilijevič GOGOL byl nepochopeným realistickým autorem v době romantismu. Všichni ruští realističtí autoři navazují právě na něj. Narodil se do bohaté rodiny na Ukrajině, jeho otec byl milovníkem divadla a vychovával Gogola v přesvědčení, že jde o geniální dítě. Školní docházku začal již v Rusku, brzy se začal setkávat s kritikou. Propadl hlubokým depresím, ke konci života zavrhl většinu své tvorby a několikeré rukopisy spálil. Kritizoval společnost, ale originálním způsobem, se satirickým nadhledem.

Revizor je satirická komedie s příznačným mottem "Nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu."

  DĚJ DÍLA "REVIZOR"

Do městečka má přijet revizor, aby zjistil, že je zkorumpované. Chvíli před jeho příjezdem ale dorazil do městečka jistý úředník Chlestakov, kterého všichni považovali za revizora. Chlestakov pochopil, že to nevydrží navždy, a tak se sbalil a odjel. Příběh končí příjezdem skutečného revizora.

Sociální román Mrtvé duše měl být původně trojdílný po vzoru Božské komedie, Gogol napsal ale jen dva díly a ten druhý spálil.

  DĚJ DÍLA "MRTVÉ DUŠE"

Hlavní postavou je úředník Čičikov, který se typicky snaží všemožně zbohatnout. Vymyslí geniální plán, že bude jezdit po ruském venkově a "skupovat" mrtvé nevolníky. Za ně tak statkáři nemuseli platit daně (údaje o smrti se zaznamenávaly jen jednou za 5 let) a on mohl využít práva na obdržení bezplatného statku. Jeho plán byl ale odhalen a on musel s hanbou odjet pryč.

Lev Nikolajevič Tolstoj (1828 - 1910)

Lev Nikolajevič TOLSTOJ se narodil v bohaté šlechtické rodině, nedokončil studia práv a se svým bratrem vstoupil jako dobrovolník do armády. Pak odjeli na rodinné sídlo v Jasné Poljaně, kde Tolstoj založil alternativní školu. Ke konci života se rozhodl opustit rodinu a odjel do Bulharska, cestou dostal zápal plic a zemřel.

Vojna a mír je čtyřdílný historický román, který se odehrává v době napoleonských válek na počátku 19. století. Je psán pásmovou kompozicí - střídavě zuří válka a panuje mír. Postavy jsou částečně založené na skutečných předlohách.

Román Anna Karenina se zabývá jak stavem společnosti, tak podrobnostmi psychiky hlavní postavy (je to tzv. psychologicko-společenský román).

  DĚJ DÍLA "ANNA KARENINA"

Hlavní postavou je Anna Karenina, která se vdala za úředníka. Setkala se s vojákem Vronským a mezi těmi dvěma přeskočila jiskra. Uvědomila si, že její manžel není z nejlepších, ale přesto mu chtěla být věrná. Karenin se dozvěděl o vztahu Anny a Vronského a precizně si připravil, co jí na to řekne. Nový vztah se ale prohlubuje, až je nakonec Anna nucena přiznat, že je těhotná. Toho Vronský využívá a navrhuje Anně, aby se od Karenina odloučila a žila s ním. Anna je nucena přiznat Kareninovi, jak se věci mají. Ten ví, že to není jeho vina, ale společnost by jej vnímala špatně. Rozhodne se Annu potrestat tím, že odjede do Moskvy a jejich společného syna Serjožu vezme s sebou. Další zvrat nastává, když Anna u porodu málem umírá. Nad jejím lůžkem se setkávají Vronský a Karenin, manžel Anně plně odpouští. Vronský s Annou se tak společné odstěhují do Itálie, Vronského city ale postupně pohasínají a Anna začne hledat nevěru. Nakonec se Anna rozhodne ukončit svůj život tím, že si lehne na koleje - stejně tak vlak někoho srazil tehdy, když se poprvé s Vronským setkala.

Fjodor Michajlovič Dostojevskij (1821 - 1881)

Fjodor Michajlovič DOSTOJEVSKIJ se narodil do rodiny lékaře. Docházel na setkání utopických socialistů (se kterými tedy moc nesympatizoval), kde byl jednoho dne zatčen a odsouzen k trestu smrti, později zlehčeného na několik let vězení a následného pobytu v pracovním táboře na Sibiři. Když se vrátil, znechucen Ruskem, rozhodl se vydat na cestu po Evropě. Shledal, že není o moc lepší, hlavní nedostatek viděl v jejím odklonu od křesťanství, další v individualismu.

Zápisky z Mrtvého domu jsou až dokumentární prózou, ve které Dostojevskij popisuje zážitky ze sibiřského vězení. Vykresluje obrazy trestanců a kritizuje ruskou společnost. Pracovní tábory popisuje ne jako polepšovací zařízení, nýbrž jako nástroj pomsty.

Zločin a trest je psychologicko-filozofický román, kde hlavní linii tvoří celkem jednoduchý detektivní příběh, hlavní je ale důraz na psychiku postav.

  DĚJ DÍLA "ZLOČIN A TREST"

Hlavní postavou je student Raskolnikov, který si rozdělí lidi na vyšší a nižší bytosti. Ty vyšší si mohou dovolit neuposlechnout morální zásady a zákony, zatímco ty nižší se musí podvolit a řídit se jimi. Na základě této myšlenky Raskolnikov zabije lichvářku, vraždu ale měl velmi dobře naplánovanou, aby se na něj nepřišlo. Vraždu si právě ospravedlňoval tím, že on je bytost vyšší a lichvářka nižší. Později potkává prostitutku Soňu, které se přiznává ke svému zločinu. Ta jej přesvědčuje, že se musí jít udat; nejdříve nechce, ale když policie zatkne nevinného muže, udělá to. Je odsouzen k výletu na Sibiř, kam s ním jede i Soňa, díky které je dokonána jeho mravní změna.

Idiot je společenský román, ve kterém je hlavní postavou kníže Myškin. Na začátku příběhu se vrací do Ruska ze sanatoria, kde byl opečováván. Je to velký dobrák, ale společnost jej nechápe, jeho myšlenky jsou považovány za duševní chorobu. Kritika směřuje na moderní společnost, ve které nemůže dobrý a ušlechtilý člověk přežít.

Bratři Karamazovi je název románu na bázi detektivního příběhu, který sleduje osudy starého statkáře Karamazova a jeho čtyř synů. Statkář představuje staré Rusko 18. století (nemravná, krutá generace), v jeho synech se odráží představy nového Ruska:

  DĚJ DÍLA "BRATŘI KARAMAZOVI"

Jednoho dne je starý Karamazov zavražděn. Obviněn je Dimitrij, protože mezi ním a statkářem došlo v předvečer vraždy k hádce. Ve finále se Smerďakov Ivanovi přiznává, že to byl on, kdo otce zavraždil. Ještě toho dne se oběsí, kvůli čemuž Ivan zešílí, takže se stává nevěrohodným svědkem. Aljoša odchází do kláštera a Dimitrij je odsouzen k dovolené na Sibiři. Svůj trest ale přijímá, ač je neodůvodněný, a přijímá ho jako vykoupení z rodinného prokletí.

Anton Pavlovič Čechov (1860 - 1904)

Anton Pavlovič ČECHOV je známý především jako dramatik. Jeho díla se soustředí na lyriku - motivy, emoce, atmosféra atd. Mezi jeho slavnější hry patří Racek, Tři sestry a Višňový sad. Poslední zmiňovaná hra ilustruje na symbolu višňového sadu přechod Ruska k moderní společnosti a kapitalismu. Na začátku hry se paní Raněvská vrací z ciziny na krachující rodinný statek, který je nucena rozprodat na stavební parcely včetně tradičního rodinného višňového sadu. Tento sad nakonec koupí bohatý podnikatel - syn bývalého nevolníka na tomto statku.David, JirkaNikolaj Vasilijevič Gogol

Ilya Efimovich Repin (1844-1930) - Portrait of Leo Tolstoy (1887)

Lev Nikolajevič Tolstoj

L.N.Tolstoy Prokudin-Gorsky

Lev Nikolajevič Tolstoj

Vasily Perov - Портрет Ф.М.Достоевского - Google Art Project

Fjodor Michajlovič Dostojevskij

Bkdraft

autorovy poznámky k románu Bratři Karamazovi

Anton Chekhov with bow-tie sepia image

Anton Pavlovič ČechovNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.