.

HISTORICKÁ PRÓZA 


V 80. letech se k nám konečně dostal i kritický realismus a do devadesátých let se tu stihl rozšířit. Typickým znakem pro něj byla drobnokresba - detailní popisy konkrétních motivů. Někteří kritičtí realisté se věnovali venkovským motivům, jiní zasazovali své příběhy do historie. A právě o historické próze je i tato kapitola...

  ZPÁTKY

Tahle kapitola popisuje období kritického realismu u nás. Jestli se potřebujete zorientovat v realismu nebo v českém realismu, stačí kliknout na tyto samostatné kapitoly. Realistické tendence se tu objevovaly už dříve, konkrétně v kapitolách Počátky realismu u nás, Májovci a Ruchovci a lumírovci.

Zikmund Winter (1846-1912)

Zikmund WINTER byl profesor dějepisu, proto byl také historicky nejpřesnější. Rád používal archaismy a zaměřoval se na český humanismus (16. a 17. století). Napsal mimo jiné soubor povídek Rakovnické obrázky, povídku Rozina Sebranec

a román Mistr Kampanus. Ten líčí pobělohorské období a rekatolizaci - protestant mistr Kampanus se má stát rektorem na univerzitě, ale musí kvůli tomu přestoupit na katolickou víru, postupně jezuitům víc a víc ustupuje a mění svoje názory, nakonec kvůli tomu zradí svoje přátele a vlastně i sám sebe, nakonec spáchá sebevraždu.

Alois Jirásek (1851-1930)

Alois JIRÁSEK také studoval historii a pak ji i vyučoval na gymnáziu v Litomyšli. Jako protestant odmítal praktiky katolíků a rekatolizaci. Popsal českou historii od nejstarších mýtů (příchod praotce Čecha) po národní obrození v celkem 50 knihách (z toho některé trilogie, tetralogie a pentalogie). Vrchol dějin viděl v husitském období, úpadek v pobělohorském období (shoduje se s Winterem) a za hybnou sílu dějin považoval lid. Jirásek byl dobrý vypravěč, jeho zápletky jsou dramatické a dobová atmosféra dobře vystižená, ale zároveň jsou jeho díla i psychologie postav tak podrobné, že se děj může zdát poněkud zdlouhavý.

Staré pověsti české se věnují mytologické době, Jirásek zde čerpal z Kosmovy a Dalimilovy kroniky.

Mezi proudy, Proti všem a Bratrstvo jsou tři trilogie odehrávající se v husitské době, líčí postupně vznik, vrchol a zánik husitského hnutí.Husitský král je nedopsaný dvoudílný román o Jiřím z Poděbrad.

Vysokou uměleckou hodnotu má román Temno, který popisuje rekatolizaci v období baroka - jezuité se snažili vyhladit nekatolíky a vystupuje zde skutečná historická osobnost - páter Antonín Koniáš, který pálil nekatolické knihy. Vše se odehrává na pozadí lovestory mezi evangeličkou Helenou a katolíkem Jiřím, kniha končí svatořečením Jana Nepomuckého. Další historický román Psohlavci se odehrává v Chodsku, objevuje se zde skutečná osobnost Jan Sladký Kozina. Skály, Skaláci jsou o selských rebeliích a Poklad a Na dvoře vévodském jsou romány z doby osvícenství a rokoka.

V pentalogii F. L. Věk je hlavním hrdinou nedostudovaný filozof František Ladislav Věk z Dobrušky (podle skutečné postavy F. L. Heka). Kniha popisuje dobové události, např. rušení klášterů císařem, zrod českého divadla a národní obrození, opět je zde mnoho skutečných historických postav, např. Václav Thám a nakladatel Kramerius. Volným pokračováním je tetralogie U nás.

Pak je tu ještě historická novela Filosofská historie ze studentského života v Litomyšli kolem roku 1848 a několik dramat: Jiráskova pohádková Lucerna je nejhranější českou hrou všech dob a kdyby vám nestačila díla o husitech, je tu dramatická Trilogie tří Janů (Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč)


  VPŘED

Jak je psáno v úvodu - kritičtí realisté psali buďto o historii nebo o venkově. V této době také začalo fungovat Národní divadlo, s nímž se pojí několik dramatiků.

Anička, Silva, Jirka
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.