.

OSVÍCENSTVÍ VE FRANCII 


  ZPÁTKY

Historický kontext a znaky osvícenství jsou tady a francouzský klasicismus tady.

Voltaire (1694-1778)

François Marie AROUET [Fransuá Marý Arué] alias VOLTAIRE [Voltér] byl spisovatel, filozof, podnikatel a velký kritik absolutismu a náboženského fanatismu. Za své názory byl vyhnán z Francie do Anglie. Po změně krále se mohl vrátit a stal se členem Akademie věd. Pak byl znovu vyhnán do Pruska, ale i odtud se po čase vrátil. Pronásledovala jej katolická inkvizice a církev ho odmítla pohřbít.

Napsal například filozofický román Candide, neboli Optimismus a Filozofický slovník, kde jsou hesla jako "Nejvyšší dobro".

  DĚJ DÍLA "CANDIDE, NEBOLI OPTIMISMUS"

Hlavní postavou je prosťáček Candide, který vyrůstá na zámku, kde ho vychovává filozof. Zastává populární názor, že svět, ve kterém žijeme, je ten nejlepší, ve kterém žít můžeme. Jelikož se Candide zakouká do dcery šlechtice, u kterého žije, je ze zámku vyhnán, a tak putuje po světě a zjišťuje, že svět není zas tak úžasný. Potká různé lidi, kteří ho vždycky jen využívají. Candide propadne pesimismu, skončí s filozofováním, odstěhuje se do Petrohradu, tam si koupí statek a znovu najde optimismus v tomto obyčejném životě.

Denis Diderot (1713-1784)

Denis DIDEROT [Dený Didero] byl z tradičně katolické rodiny, začal studovat jezuitskou školu a měl se stát knězem, ale uprchl do Paříže, aby mohl psát. Za svou kritiku církve byl také pronásledován.

Jeptiška je kritický psychologický román, namířený proti církvi a psaný v dopisech. Hlavní postavou je jeptiška Zuzana, zpočátku naivní slušná dívka, jejíž pohled se ale v průběhu příběhu mění. Diderota inspiroval osud jeho sestry, která zemřela v klášteře, i jedna aktuální soudní kauza. Text se šířil jen neoficiálně mezi přáteli a veřejně vyšel až po Diderotově smrti.

  DĚJ DÍLA "JEPTIŠKA"

Zuzana se narodila jako nemanželská dcera do bohaté rodiny. Její matka se bála, že by Zuzana mohla ohrozit dědictví jejích dvou manželských dcer, a tak ji přesvědčila, aby vstoupila do kláštera. Zuzana se nejdřív nechtěla podrobit církvi, přestože věřila v Boha, ale nakonec ji k tomu donutili. Z kláštera posílá dopisy francouzskému markýzovi a prosí ho o pomoc, neúspěšně. Ostatními jeptiškami je fyzicky šikanována a s pomocí právníka se snaží z řádu vystoupit, ale získá jen přesunutí do jiného kláštera, kde není o nic šťastnější. S pomocí mnicha se jí podaří utéct do Francie, kde ve velké chudobě umírá na následky zranění.

Encyklopedie

Voltaire, Diderot a nejméně desítka dalších osvícenských filozofů i vědců sepsali Encyklopedii aneb Racionální slovník věd, umění a řemesel, jejíž cílem bylo shrnout veškeré dosavadní vědění lidstva – historii, přírodní vědy, umění i filozofii. Tvořili ji asi 20 let a výsledek měl celkem 28 svazků.Maruška


Atelier de Nicolas de Largillière, portrait de Voltaire, détail (musée Carnavalet) -002

Voltaire

Denis Diderot - Alix - Vanloo

Denis DiderotNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.