.

ROMANTISMUS V AMERICE 


V Americe se začal romantismus rozvíjet ve 30. a 40. letech 19. století

  ZPÁTKY

Obecné znaky romantismu najdete v kapitole Romantismus obecně.

Edgar Allan Poe (1809 - 1849)

Narodil se v americkém Bostonu jako Edgar POE [Pou] do rodiny kočovných herců, ale ve dvou letech osiřel. Ze sirotčince si ho vzala rodina Allanových (od nichž získal Edgar své prostřední jméno), která s ním chvíli bydlela i v Anglii, kde Poe poznal romantismus a načerpal inspiraci. Jakmile se vrátil do Ameriky, začal studovat literaturu. Z univerzity ho ale vyloučili potom, co se stal závislým na alkoholu a gamblingu a dostal se do dluhů. Nastoupil na vojenskou akademii, ale i odtud ho vyloučili - pro nekázeň. Pak si vzal svou nevlastní sestřenici, která mu ale brzy zemřela. I Poe zemřel už ve svých 40 letech - v nemocnici, kam ho v bezvědomí odtáhli z ulice.

Poe je zakladatelem detektivních povídek, ve kterých detektiv pomocí svých dedukčních schopností postupně odhaluje pravdu. Psal také hororové povídky, v čemž pokračoval po Marry Shelley (viz Romantismus v Anglii). Jeho tvorba byla poprvé oceněna až francouzskými básníky padesát let po jeho smrti.

Snad první detektivkou vůbec byla povídka Vraždy v ulici Morgue, kde vystupuje geniální detektiv Auguste C. Dupin. Napsal také lyricko-epickou báseň Havran.Jirka


Edgar Allan Poe daguerreotype crop

Edgar Allan PoeNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.