.

SVĚTSKÁ LITERATURA V EVROPĚ 


Za středověk budeme považovat 5. až 15. století n.l.

  KONTEXT

Se začátkem středověku se rozšířilo křesťanství a brzy se rozdělilo na dvě církve: západní katolickou, to je latinská kultura, a východní ortodoxní s kulturou byzantskou a řeckou. Centry vzdělanosti byly kostely, kláštery, chrámy a první univerzity - v Boloni a Padově v Itálii, v anglickém Oxfordu, v Paříži a od roku 1348 i Karlova univerzita v Praze. Co se náboženské literatury týče, základním textem byla samozřejmě Bible a nově vzniklý Nový zákon. Jeho jádrem jsou čtyři evangelia (životopisy Krista), epištoly, Zjevení Janovo čili apokalypsa a dále také lyrické písně a modlitby.

V nadpisu ovšem stojí "světská literatura" a "světská" znamená, že se netýká náboženství. Občas se používá také spojení "laická literatura", protože šlechta se označovala jako "laikové". Takže o jakou literaturu se šlechtici a měšťané ve středověku zajímali? Spíše než náboženské texty to byly hrdinské a rytířské eposy anebo dvorské písně a básně...

Hrdinské eposy

Hrdinský epos je rozsáhlé dílo se složitým dějem (mívá hlavní děj a pak několik vedlejších dějových linií), s detailními popisy a statečným a neohroženým hrdinou. Často hrajou důležitou roli nějaká ženská postava. Tyto eposy vznikaly od 8. do 12. století, ale jejich autoři jsou neznámí. Tady je několik příkladů:


  DĚJ DÍLA "PÍSEŇ O ROLANDOVI"

Po sedmileté křížové válce obléhá Karel Veliký se svým vojskem pevnost Zaragozu, poslední místo v držení Saracénů. Nakonec dojde k jednání a Ganelon, otčím Rolanda, se domluví se Saracény, aby svými sliby přiměli Karla Velikého k odchodu a pak aby napadli jeho zadní voj. Napadený Roland, který zadnímu voji velí, přijme boj a současně odmítne zatroubit o pomoc. To se mu nakonec vymstí, zadní voj je drcen Saracény a teprve marnost boje přiměje Rolanda, aby zatroubil o pomoc. Učiní tak ale natolik silně, že mu praská tepna na spánku. Karel Veliký obrací své vojsko, poráží Saracény a zrádce Ganelon je rozčtvrcen.

Rytířské eposy

Rytířské eposy z 12. století mají jako hlavního hrdinu správného rytíře, tedy spravedlivého vládce, odvážného bojovníka a ochránce žen a chudých v jednom. Příkladem rytířského eposu je Král Artuš.

Dvorská lyrika

Na konci 12. století se ve Francii objevila dvorská lyrika - milostné básně, kterými muž vyjadřoval hluboké city ke své dámě. Tyto verše pak přednášeli trubadúři, truvéři, minnesängři a jejich pomocníci (žakéři a žertéři). Jejich projevy byly občas komické nebo dramatické. Autoři těchto básní jsou neznámí.

Literatura pro měšťanstvo

Měšťané měli zájem o veršované povídky, dramata, která se hrála na tržištích, a o zábavné texty o současném životě a jeho nedostatcích, které obvykle psali studenti.výpisky poslala Hanka
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.