.

KANADA 


POLOHA A ČLENĚNÍ

RELIÉF

PŘÍRODA A PODNEBÍ

VODSTVO

OBYVATELSTVO

  HISTORIE KANADY

Původní obyvatelé, předkové Indiánů, přišli z Asie před 30 000 lety. Před příchodem Evropanů žilo na území Severní Ameriky asi 220 000 Indiánů. Prvními Evropany v Kanadě byli v 11. století Vikingové, poté ji až roku 1497 "znovuobjevil" Giovanni Caboto, benátský kupec v anglických službách. V 17. století probíhala kolonizace Francií a později Velkou Británií na východním pobřeží. Po sedmileté válce (1756–1763) byli francouzští kolonizátoři vyhnáni a dominantní postavení získala Británie. Kanada získala samostatnost roku 1867.

HOSPODÁŘSTVÍ

ZEMĚDĚLSTVÍ

PRŮMYSL

TĚŽBA

DOPRAVA

CESTOVNÍ RUCH

POLITIKA A DĚLENÍvýpisky poslal Jáchym
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.