.

EKONOMICKÉ SYSTÉMY 


Lze je rozdělit dle toho, jak odpovídají na základní ekonomické otázky (co to jsou základní ekonomické otázky, viz kapitolu Ekonomie a ekonomika).

Zvykový systém

Řídí se na základě zvyků a tradic. Většina majetku v tomto systému je společného. Lze ho naleznout u primitivních národů v Africe, například.

Centrálně řízený (neboli plánovaný) systém

Převládá státní vlastnictví, je typický pro socialistické státy. Není příliš funkční, je těžko přizpůsobitelný poptávce, může dojít k přebytku, či k nedostatku daného druhu zboží.

Tržní systém

„Řídí“ ho trh, převládá zde soukromé vlastnictví.

Smíšený systém

Využíván tam, kde selhává tržní systém, jedná se o systém tržní, avšak již s určitými zásahy státu v daných oblastech, kde tržní princip neposkytuje dostatečné výsledky.Castillo
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.