.

EKONOMICKÉ SYSTÉMY 


V průběhu času se vyvinulo několik různých způsobů, jak může ekonomika fungovat. Lze je rozdělit podle toho, jak odpovídají na základní ekonomické otázky (co to jsou základní ekonomické otázky? viz kapitolu Úvod do ekonomie). Každý z těchto ekonomických systémů má ekonomické subjekty (to jsou třeba jednotlivci, firmy nebo stát), které jsou navzájem provázány ekonomickými vztahy.

Zvyková ekonomika

Většina majetku je společná, neexistuje soukromé vlastnictví, a tudíž ani obchodování. Práce je často rozdělena mezi muže a ženy. Takový systém je dost nevýkonný a neefektivní, fungoval třeba v dobách lovců a sběračů v pravěku a dnes ho najdeme například u primitivních národů v Africe.

Centrálně plánovaná (direktivní) ekonomika

Téměř veškerý majetek vlastní stát, který zároveň rozhoduje o všech ekonomických dějích. Jde o systém typický pro socialistické státy a není příliš funkční, protože se těžko přizpůsobuje poptávce a potřebám, takže často dochází k přebytku či nedostatku daného druhu zboží.

Tržní ekonomika

Ekonomiku řídí svobodný trh bez zásahu státu, ekonomické subjekty se samy rozhodují o svých ekonomických činnostech (o tom, jak budou vyrábět, obchodovat a spotřebovávat). Převládá soukromé vlastnictví. V praxi je to nereálný systém.

Smíšená ekonomika

Kombinace centrálně plánované a tržní ekonomiky. Ekonomické subjekty se svobodně rozhodují, ale stát pro ně vymezuje pravidla (např. nařizuje minimální mzdy a vybírá daně) a sám zasahuje v oblastech, kde tržní systém nestačí (např. poskytuje důchody těm, kteří už nemohou pracovat).Castillo, Tereza
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.