.

EXPANZE ŘÍMA 


Potom co z Říma udělali republiku, zjistili, že jich je moc, a že se do jednoho města nevejdou. A tak začali expandovat. Nejprve do oblasti zvané Lazio, což je okolí Říma. Tam už ale bydleli Latinové (viz Etruskové a založení Říma), takže museli dál na východ. Tam za chvíli narazili na Jaderské moře, a tak se stočili na sever.

  ZPÁTKY

O fungování římské republiky se dozvíte víc v kapitole Království a republika Řím.

Galové na severu

V roce 387 př.n.l. se Keltové (Římané jim říkali "Galové") dostali až k Římu, porazili Římany v bitvě na řece Allia a pak se pokusili vtrhnout do Říma, jenže při přelézání hradeb rozrušili husy na pahorku Kapitol. Husy začaly křičet a to přivolalo stráž, která Kelty zastavila. Římané z vděčnosti dokonce husy přestali obětovávat. Ten samý rok zkusili Keltové druhý pokus, a tentokrát úspěšně obsadili Řím. Za výkupné se ale stáhli do Pádské nížiny - dnešní severní Itálie, tehdy "Galie předalpské".

  VAE VICTIS!

Keltové nabídli Římanům, že za tisíc liber zlata (přes 300 kilogramů) město vyklidí. Římané souhlasili, ale při vážení zlata se jim nelíbilo, že Keltové používají těžší závaží. Keltský náčelník Brennus se rozzlobil, přihodil k závažím ještě svůj meč a vykřikl "Vae victis!", česky "Běda poraženým!", čímž chtěl říct, že on je vítězem, a tak si také bude diktovat podmínky.

Řekové na jihu

Roku 312 př.n.l. začala stavba nejdůležitější římské silnice Via Appia, která vedla z Říma na jih do města Capua. Pojmenovaná je podle Appia Claudia, který ji dal postavit, a ještě se o ní i o Capue něolikrát zmíníme. Ale zpátky k tématu - expanze Římanů. Potom co se severním směrem dostali až ke Keltům, otočili se na jih a vydali se tam. Dnešní jižní Itálii se ale tehdy říkalo Velké Řecko, což znamená... správně, že tam stály řecké osady. Římané si řekli, že to nebude takový problém, a tak je začali ničit. Vážně to takový problém nebyl, dokud se nedostali k poslední osadě - přístavnímu městečku Taras (česky Tarent). Tohle městečko totiž požádalo o pomoc Épeiros - městský stát v severozápadním Řecku, jehož král Pyrrhos Řekům pomohl nad Římany zvítězit. Bylo to ale doslova "Pyrrhovo vítězství", což znamená vítězství s příliš velkými ztrátami. Pyrhoss chtěl ještě sjednotit Řeky proti Římu, ale tak nějak to nestihl, protože roku 275 př.n.l. ho porazili Římané u Beneventa, čímž donutili Tarent kapitulovat a Pyrrha odplout zpátky do Řecka. A roku 270 př.n.l. už patřil Římu prakticky celý Apeninský poloostrov - celá ta italská "bota", pojmenovaná podle Apeninského pohoří.

Divide et impera

Římané ale nezískali celou dnešní Itálii jen násilím a válčením. V dobytých územích často zakládali vlastní římské kolonie a "municipia" - to byla města, ve kterých zůstali původní obyvatelé, kteří ale získali římské občanství. Velké římské území tak bylo rozděleno na malá "původní území" - této politice se říkalo "divide et impera", čili "rozděl a panuj".


  VPŘED

Rozpínající se Římská republika se nelíbí severoafrickému Kartágu, což vyvrcholí v Punské války.

Jirka


Brennus mg 9724

keltský náčelník Brennus

Pyrrhus

Pyrrhos, král řeckého ÉpeiraNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.