.

RENESANCE U NÁS 


Renesance jako taková do Česka úplně nedorazila – naše země měla dost starostí s husitskými válkami a reformací – přesto by se jeden autor dal považovat za renesančního...

  ZPÁTKY

Renesanční literatura se narodila v Itálii.

Hynek z Poděbrad (1452–1492)

Hynek z PODĚBRAD, jediný český renesanční autor, byl synem krále Jiřího z Poděbrad. To byl kališník, ale Hynkova matka byla katolička, takže sám měl náboženskou svobodu. Stal se vzdělaným diplomatem, často cestoval do Itálie a právě tam se seznámil s renesancí a humanismem. Překládal renesanční díla, např. 11 novel z Dekameronu, ke kterým přidal ještě jednu vlastní, a navíc počeštil jména postav, aby knihu přiblížil českému prostředí. Psal v češtině a soustředil se na milostnou poezii.

Májový sen je báseň o lásce, inspirovaná středověkou rytířskou poezií, která jí dodává renesanční prvky. Byla považována za nejnemravnější dílo tehdejší české literatury.


  VPŘED

O dost rozšířenější u nás byl humanismus, který šel ruku v ruce s renesancí, akorát šlo spíš o myšlenkový než umělecký směr.

Maruška
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.