.

STÁTY A ZÁVISLÁ ÚZEMÍ 


Na světe je asi 195 nezávislých států a zhruba 50 závislých území. Proč "asi"? Protože není jednoznačné, co je stát, a co už ne.

Organizace spojených národů (OSN) sdružuje 193 členských států, a ty zbylé dva jsou Vatikán a Palestina. To nejsou členové OSN, ale OSN je uznává jako státy a říká jim "pozorovatelé".

   NEJLIDNATĚJŠÍ STÁTY SVĚTA

  1. Čína (1,379 mld.)
  2. Indie (1,324 mld.)
  3. USA (323 mil.)
  4. Indonésie (261 mil.)
  5. Brazílie (207 mil.)

   NEJVĚTŠÍ STÁTY SVĚTA

V závorkách jsou rozlohy států v km2.
  1. Rusko (17,075 mil.)
  2. Kanada (9,976 mil.)
  3. USA (9,640 mil.)
  4. Čína (9,598 mil.)
  5. Brazílie (8,512 mil.)

Státy

Aby byl stát nezávislým (tzv. "suverénním") státem, musí mít své vlastní a přesně vymezené území, trvalé obyvatelstvo, vládu (nebo nějaký systém moci), hospodářství a dopravní a komunikační infrastrukturu.

STÁTY PODLE FORMY VLÁDY

Forma vlády je způsob organizace státní moci (zákonodárná, výkonná a soudní).

STÁTY PODLE USPOŘÁDÁNÍ

STÁTY PODLE POLOHY

STÁTY PODLE VELIKOSTI

   ÚZEMÍ STÁTU

Území státu znamená část souše, přilehlé vody (12 námořních mil od pobřeží) a veškeré prostory pod nimi (až ke středu Země) i nad nimi (až k hranicím vesmíru).

STÁTY PODLE HOSPODÁŘSKÉHO ROZVOJE

   STÁT V ZSV

Ještě podrobnější popis a dělení států z pohledu politologie najdete v kapitole Stát.

Závislá území

Územím, která nejsou samostatnými státy, se říká "závislá území". Dělí se do několika skupin:Jirka část výpisků poslala Hanka
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.