.

DĚJINY SOCIOLOGIE 


Sociologie vzniká na počátku 19. století v souvislosti s ekonomickými a politickými změnami (průmyslová revoluce, Velká francouzská revoluce).

19. století

AUGUSTE COMTE

Přelom 19. a 20. století

NATURALISTICKÁ SOCIOLOGIE (NATURALISMUS)

 1. geografická škola
  • zeměpisné faktory jako klima, poloha, půda
  • geografické podmínky determinují společnost a společnost determinuje prostředí
 2. demografická škola
  • počet obyvatel, hustota zalidnění, pohyb obyvatelstva a populace (plození, umírání) ovlivňuje společnost
 3. biologická škola – obsahuje několik směrů:
  • organistická škola – srovnávání společnosti s biologickým organismem, který se řídí zákony biologické evoluce
  • etologie – nauka, která se zabývá chováním živočichů a člověka v přirozeném prostředí
  • sociobiologie – zkoumá chování člověka a zvířat na základě přenosu genetických informací

ANTROPOLOGICKÁ SOCIOLOGIE

PSYCHOLOGISMUS V SOCIOLOGII

SOCIOLOGISMUS

20. století

CHICAGSKÁ ŠKOLA

FRANKFURTSKÁ ŠKOLA

FENOMENOLOGICKÁ SOCIOLOGIE

SYMBOLICKÝ INTERAKCIONISMUS

STRUKTURÁLNÍ FUNKCIONALISMUS

Konec 20. století

Na konci 20. století se prosazují v sociologii tyto směry:


A tyto tři hlavní přístupy:

 1. funkcionalistický – vysvětluje přetrvávání sociálních institucí z hlediska funkcí, jež plní ve společnosti (představitelé: T. Parsons, R. K. Merton)
 2. konfliktuální – vysvětluje přetrvávání sociálních institucí z hlediska zájmů určitých skupin, jež mají převahu nad jinými skupinami (představitelé: L. Coser, R. Collins)
 3. interpretativní – vysvětluje přetrvávání sociálních skupin z hlediska jednání lidí a významů, které lidé těmto institucím přiřazují (představitelé: G. H. Mead, E. Goffman)

Nejvýznamnější představitelé sociologie

KARL MARX (1818–1883)

ÉMILE DURKHEIM (1858–1917)

MAX WEBER (1864–1920)

Čeští představitelé sociologie

TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK (1850–1937)

EDVARD BENEŠ (1884–1948)

INOCENC ARNOŠT BLÁHA (1879–1960)

EMANUEL CHALUPNÝ (1879–1958)

SOUČASNÍCI ČESKÉ SOCIOLOGIEHanka
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.